Hopp til innhold
Styret i Glommen Mjøsen Skog.
Styret i Glommen Mjøsen Skog. Fra venstre: Rolf Th. Holm, Anne Mæhlum, Jens Naas-Bibow, Even Ifarness, Heidi Hemstad, Peer Jacob Svenkerud, Kristiane Haug Berg, Espen Carlsen, Sigrid Bergseng og Einar Enger. Foto: Hans Haug

– Vi ønsker å bygge videre på det gode samspillet og de gode resultatene i Glommen Mjøsen Skog, sier valgkomitéleder Kari Toft.

Valgkomiteen har fokusert på å sette sammen et godt styre som fungerer sammen og utfyller hverandre på best mulig måte.

Se valgkomiteens innstilling.

– En grundig og god prosess har resultert i en enstemmig innstilling der vi foreslår gjenvalg i alle posisjoner som er på valg med unntak av varamedlem til styret og to i valgkomiteen. Der frasa True Strand Shildmann seg gjenvalg, og Hilde Nystuen foreslås som ny 3. varamedlem.

Etter valgkomiteens opprinnelige innstilling er det gjort endringer fordi Sverre Lang-Ree har gått av som styreleder i Stange Almenning, og dermed ikke lenger er valgbar. Lars Maagaard forelås som ny 2. varamedlem og Cecilie Gaarder Skaug (på gjenvalg) foreslås som 1. varamedlem.

I valgkomiteen foreslås nye representanter fra Nord- og Midt-Østerdal og Havass/Eidsvoll, henholdsvis Stein Olav Lilleeng med Gjermund Mogstad som vara og Gjermund Øistad med Pål Sindre Lundstad som vara.

– Det har vært en god og grundig prosess i valgkomiteen, hvor vi opplever at det er en tillitserklæring å bli spurt om verv til sentrale posisjoner i et milliardkonsern som Glommen Mjøsen Skog, avslutter Kari Toft.