Hopp til innhold

Valgkomiteen har hatt fullt fokus på å sette sammen det beste styret og finne de beste kandidatene til sentrale posisjoner i Glommen Mjøsen Skog. Et andelslag med høye ambisjoner for andelseierne og hele verdikjeden.

Egil Magnar Stubsjøen.jpg

– En grundig og god prosess har resultert i en enstemmig innstilling der vi foreslår få endringer i det nåværende styret og med gjenvalg av årsmøtets ordfører. Vi har tatt med oss elementer fra fusjonsplanen og ønsker å bygge videre på det gode samspillet og de gode resultatene i Glommen Mjøsen Skog, sier valgkomiteens leder Egil Magnar Stubsjøen.

Dagens 1. vararepresentant Sigrid Bergseng fra Sør-Gudbrandsdal foreslås som nytt styremedlem etter Alfred Gullord fra Biri som har frasagt seg gjenvalg. Det foreslås gjenvalg på Siv Høye fra Midt-Gudbrandsdal og Rolf Th. Holm fra Havass som styremedlemmer i to nye år.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg på årsmøtets ordfører Ellen Fauske Bleness fra Trysilvassdraget.

Som nytt 1. varamedlem foreslås Jens Naas-Bibow fra Midt-Østerdal.

Som ny leder av valgkomiteen forslås dagens nestleder Torun Heringstad fra Nord-Gudbrandsdal med Tore Christensen fra Solør som ny nestleder.

Det foreslås ikke endringer i honorarer eller godtgjørelser.

Valgkomiteen innstilling leser du her