Hopp til innhold

– Arne Nævras spørsmål til Bollestad, som ansvarlig statsråd for høstbart vilt, vil kunne oppfattes meget kontroversielt blant våre andelseiere og ikke minst blant jegere. Nævra vil «vurdere» forbud for drivere/hundeførere å ha våpen under jakt. Da griper han langt inn i eldgamle jakttradisjoner i Norge. Selv det at SV signaliserer at de vil  vurdere et forbud blir nok oppfattet som en skikkelig provokasjon, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

I sitt svar understreker landbruks- og matminister Olaug Bollestad at regler for human og sikker jakt og våpenbruk også gjelder for drivjakt og for drivere som går med våpen. Hun mener at  gjeldende lover og forskrifter er dekkende for de hensyn som Nævra viser til, og det er jegerens ansvar å følge reglene. Hun påpeker videre at det er viktig å videreføre arbeidet med opplæring, trening og holdningsskapende aktiviteter hos nye og etablerte jegere for å opprettholde høy kvalitet på jaktutøvelsen.

Her leser du svaret fra statsråd Bollestad