Hopp til innhold

Glommen Mjøsen Skog og ALLSKOG har blitt kontaktet av et forskningsteam i Japan, som holder på med et prosjekt der skogforvaltningen i Norge, Østerrike og Tyskland skal analyseres. Felles for disse landene er at de har aktive skogeiersamvirker som i stor grad involveres i forvaltningen av eiernes skoger.

Størrelsen på skogeiendommene i Japan er omtrent like som disse landene, men skogeiersamvirkene i Japan fungerer dårligere. Derfor vil prosjektet utføre spørreundersøkelsene for å lære mer om skogforvaltningen iblant annet Norge, slik at de kan høste erfaringer og gjøre skogbrukerne og skogeiersamvirkene mer aktive i Japan. I Japan blir skogarealene i liten grad forynget etter hogst. I tillegg gjør bratt terreng det kostbart å hogge tømmer. Samtidig øker gjennomsnittsalderen blant skogeierne, og mange skogregioner sliter med befolkningsnedgang.

De japanske forskerne har ved flere anledninger besøkt Norge og vært på befaring og gjort intervjuer med aktører innen skognæringen. Denne aktuelle spørreundersøkelsen vil bli brukt til å skrive artikler i vitenskapelige tidsskrifter, og resultatene vil også presenteres på konferanser og rapporteres til det Japanske forskningsrådet.

Trykk her for å delta i undersøkelsen

 

Undersøkelsen kan gjennomføres anonymt. Vi håper så mange skogeiere som mulig deltar!