Hopp til innhold

Fra og med 2016 fikk vi nye regler for å bestemme om skogbruk er så omfattende at det tilfredsstiller kravene til skattemessig virksomhet eller ikke.

Regelverket finner du her

I praksis skal man gjøre en vurdering av arealene på eiendommen og finne ut hvor stor den skjematiske produksjonen er. Legg merke til at skatteetaten benytter ordet «tilvekst» om det vi normalt vil kalle nyttbar produksjonsevne. Det er altså den skjematiske «tilveksten» man skal frem til, og ikke den faktisk, løpende tilveksten (som vil variere med skogtilstand mv). Husk for øvrig på at disse reglene ikke gjelder dersom du driver næring i jordbruk i tillegg. I slike tilfeller vil skogbruket regnes som næring selv om skogeiendommen er svært liten.

Dersom man ikke oppfyller kravene til skattemessig virksomhet, kaller vi i dagligtale dette for at man er såkalt kapitalskogeier. Man skal da ikke levere næringsoppgave og man skal heller ikke være registrert for moms.

Se for øvrig skatteetaten.no

Men hvordan fører man da inntekter og kostnader på skattemeldingen? Her har Skogkurs laget en utmerket veileder og et hjelpeskjema. Dersom du går inn på denne siden nederst, finner du et sted der du kan laste ned hjelpeskjemaet. Der finner du henvisning til de postene på skattemeldingen du skal bruke.

Lykke til!