Hopp til innhold

Til TV2 sier landbruksministeren at hun tok jegerprøven fordi hun har ansvar for dette feltet, men også for å forstå jegerne og det de bedriver.

Olaug Bollestad forteller videre at hun er vokst opp med jakt i familien siden både faren og brødrene var aktive jegere i hjembygda i Ryfylke. Nå er det hennes tur. Jegerprøven var en måte for henne å lære mer om jakt.

I intervjuet med TV2 poengterer hun at det er viktig å høste av naturen, for å skape en balanse så det ikke blir for mange dyr i forhold til beiteområder. 

– Landbruksminister Bollestad er opptatt av å formidle at naturen skal forvaltes, brukes og høstes av! Det er viktig at statsråden er så tydelig på dette budskapet i en tid da mange synes å miste kontakten med dette perspektivet, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.