Hopp til innhold

Jernbanebrua over Lågen ved Ringebu har gitt etter for vannmassene. Hovedforbindelsen mellom sør og nord med jernbane er dermed brutt.

Gudmund Nordtun peker på at dette illustrerer hvor sårbar infrastrukturen er.

– Dette er dramatisk for alt næringsliv som har satset på mer gods fra veg til jernbane. Når Dovrebanen er stengt, er ikke det en lokal utfordring for Gudbrandsdalen. Det er en nasjonal hovedferdselsåre som nå må ventes å være ute av funksjon i lang tid, sier han.

Han mener dette innebærer at satsingen på jernbanen gjennom Østerdalen må komme høyt og raskt på agendaen.

– Glommen Mjøsen Skog har i flere år, på eget initiativ og gjennom deltagelse i Jernbaneforum Røros- og Solørbanen, jobbet for at jernbanesporet gjennom Østerdalen og Glåmdalen skulle elektrifiseres og oppgraderes med lengre møtespor og tilsvinger. Dette ville gitt oss et dobbeltspor til Trondheim, og sikret at samme togmateriell kunne brukes på begge baner. Det har vært kjent i mange år at Dovrebanen er mer utsatt for naturens luner i form av ras og flom enn Østerdalen er. I tillegg er det langt mindre stigning på denne strekningen, sier Nordtun.

Tømmer på jernbane er en av jernbanens suksesshistorier. Brukollapsen ved Ringebu vil ramme deler av denne transporten og føre til atskillig lengre biltransport for deler av tømmertransporten.

– Det er på tide at «godspakka» med oppgradering av Røros- og Solørbanen med elektrifisering, møtespor og tilsvinger tas fram fra skuffen igjen for å sikre en viktig, nasjonal infrastruktur og målsetningene om mer gods på jernbane, sier Nordtun.