Hopp til innhold

Transport av tømmer på jernbane har utviklet seg til å bli en ekstremt viktig faktor i skogbruket. Jernbane er kostnadseffektivt på lange avstander og er bedre for miljø og trafikksikkerhet enn vogntog. Derfor arbeider Glommen Mjøsen kontinuerlig for å skape forståelse for viktigheten og for å få gjennomslag for bedre infrastruktur i form av sidespor, tilsvinger, terminaler, elektrifisering og annet. 

Konferansen er et bredt arrangement som fanger hele tognæringen og som viser det som er aktuelt i bransjen. Derved gir en slik konferanse en god temperaturføler med hva som anses viktig for tiden og hvilke temaer som er de mest dagsaktuelle.

Det som var meget positivt for tømmertransport, var at Jernbaneforum Røros- og Solørbanen hadde lyktes med å få med en presentasjon av de to rapportene som Asplan Viak har laget omkring miljøeffekter av godsoverføring fra bil til jernbane samt elektrifisering. Rapportene er svært gode og viser at gods på bane er et meget godt miljøtiltak og at skeptikerne til elektrifisering ikke har rett i at utslipp i anleggsfasen spiser opp miljøeffekten.

Det er verdt å merke seg at tømmertransport, som er en ekstremt stor transportbruker på jernbanen, ikke blir nevnt med et ord.

Men utover dette lyspunktet, var det lite å glede seg over. For det første må vi konstatere at den landsdekkende satsingen på jernbane i praksis er en satsing på persontrafikk. Det er der de store pengene og oppmerksomheten havner. Det virker dessuten ikke som at så mange tenker over at en stor økning av persontrafikk reduserer muligheten for godstransport på de samme linjene.

Det andre som er verdt å merke seg, er at tømmertransport, som er en ekstremt stor transportbruker på jernbanen, ikke blir nevnt med et ord.

Og den siste observasjonen er at næringsliv i indre del av Norge generelt og skogindustri spesielt, er helt uteglemt. Den industrien som får oppmerksomhet, er den som ligger i nærheten av saltvann. Og når disse snakker om jernbane, er det ingen som kommer på at det opplagte godssporet fra ut til Europa går over Røros- og Solørbanen og videre gjennom Sverige.

Skogbruket lykkes med å få til en liten tømmerterminal her og et signalanlegg der. Men oppmerksomhet på nasjonale arenaer får vi ikke. Dette var en realitetsvekker. Tømmerdrift og skogindustri gir verdiskaping og sysselsetting i de områdene av Norge der det er langt til saltvann. Dersom vi skal få til større verdiskaping her, må vi oppnå oppmerksomhet og være på agendaen. Der er vi ikke i dag. Her har vi en jobb å gjøre.