Hopp til innhold

Gunnar A. Gundersen sier at han har lagt vekt på at tilsving i Elverum må realiseres i et møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) før NTP var ferdigbehandlet i Stortinget. 

– Tilsvinger slik at togene kan gå uten å måtte stoppe og rygge for å komme dit de skal, må prioriteres. Dette hadde vi aldri akseptert på riksveiene. Tilsvingen i Elverum er tilnærmet ferdig planlagt. Vi må slutte å planlegge for så å legge prosjektene i en skuff, sier Gundersen.

– Vi har gode signaler fra flere stortingspolitikere om at budskapet er hørt, sier han. 

Skuffede politikere 

Stortingsrepresentantene Tor Andre Johnsen (Frp) og Karin Andersen (SV) nådde ikke fram med ønsket om mer gods på bane. I NTP ble det nei til tilsving og nei til elektrifisering.

– Jeg mener ny NTP er et katastrofe for Innlandet. Det blir ingen godspakke eller satsing på verken Dovrebanen, Rørosbanen eller Solørbanen, ei heller noen firefeltsveg mellom Løten og Hamar. Dette er bråstopp i forhold til tidligere. Jeg må si jeg er veldig, veldig skuffet over dette resultatet. Jeg mener også at Ap blokkerte mer penger til Hedmark ved å gå sammen med regjeringspartiene, sier Tor Andre Johnsen til Østlendingen.

I følge Østlendingen mener stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) at NTP-resultatet viser at regjeringen farer med tomt prat når det gjelder gods på bane. Spesielt skuffet er Andersen over at det heller ikke denne gangen ble noe vedtak om å elektrifisere Rørosbanen.