Hopp til innhold

– Det er gledelig at kuttene til investeringer i skogbruket i fjor ser ut til å bli reversert i år. I tilbudet fra Staten er bevilgningen økt med 39 millioner kroner og er i tråd med jordbrukets krav, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog.

– Glommen Mjøsen Skog er også aktivt med i villsvinprosjektet som en oppfølging av Handlingsplan mot villsvin. I tilbudet fra Staten er bevilgningen økt med 1 millioner kroner til 3 millioner kroner og dette vil sikre nødvendig aktivitet for å øke beredskapen på villsvin, sier han.

Kostnadsvekst uten sidestykke

Staten tilbyr en samlet økning i inntektsmulighetene i 2022 og 2023 på 10,15 milliarder kroner.

Bondelagenes krav til jordbruksforhandlingene var 11,5 milliarder kroner  tilsvarende 125.000 kroner pr årsverk. Om lag 2/3 av den samla økonomiske ramma for 2022 og 2023 gjelder inndekking av kostnadsvekst.

Dette er tidenes høyeste krav, men også kostnadsveksten savner sidestykke.

Bevilgningen til skog foreslås økt med 39 millioner kroner fra 221 til 260 millioner. Fordelingen av bevilgningen til skogbruk skjer i egne drøftingsmøter mellom partene på høsten.

Statens tilbud i årets jorbruksoppgjør

Kravet fra jorbruket leser du her