Hopp til innhold

Den nyeste Skatte-ABC slår fast at skogeiere som ikke er merverdiavgiftspliktige, såkalte kapitalskogeiere, har rett på bruk av skogfond med skattefordel også på merverdiavgiftsdelen av kostnaden! Dette er det motsatte av det som til nå er praktisert. Skattedirektoratet og Landbruksdirektoratet har nettopp hatt et avklaringsmøte hvor de har blitt enige om hvordan dette skal praktiseres, skriver Skogkurs på sin nettside

 

Med tilbakevirkende kraft til 2018

 

Skogkurs skriver videre at det er viktig å merke seg at denne endringen trådte i kraft allerede for skatteoppgjøret 2018! I skogfondsoppgavene som er utsendt for 2019 og 2018 er ikke dette kommunisert. Det betyr at kapitalbeskattede skogeiere selv må sette seg inn i reglene og beregne skattefordelen av skogfond inkludert det som er registrert bruk av merverdiavgift.

– Avklaringen gjør det enda mer lønnsomt å investere i skogkultur

– Etter skatteendringene som kom i skogbeskatningen i 2016 der overskudd fra skogeiendommer med en tilvekst opp mot 200 kubikkmeter kun skal beskattes som kapitalinntekt, har mange små eiendommer gått over til å bli «kapitalskogbruk». Disse eiendommene leverer ikke næringsoppgave og trenger ikke være registrert i enhetsregisteret. Det betyr også at inngående merverdiavgift fra tømmeroppgjør etc beholdes og at man heller ikke får fradrag for merverdiavgift på utgifter, forklarer næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

 

– «Kapitalskogeieren» må imidlertid forholde seg til og etterleve de samme krav til avsetning og bruk av skogfond som alle andre. Det er nå avklart at investeringer på slike eiendommer og som kvalifiserer for refusjon fra skogfond med skattefordel også gjelder på merverdiavgiftsdelen av kostnaden! For skogeier øker dette lønnsomheten i å investere i skogkultur, sier Gundersen.