Hopp til innhold

Velg Skog-stipendene er et spleiselag mellom alle skogeierorganisasjonene i Norge og blir hvert år delt ut til fire masterstudenter ved skogfag på NMBU og én bachelorstudent fra HINN avd. Evenstad. 

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad var den som overrakte stipendene:

– Det er en stor glede for meg å få være med på denne stipendutdelingen, og ikke minst ønske dere velkommen til en viktig næring som trenger unge folk med god kompetanse. Stipendene som blir gitt av næringa selv, er et tegn på at de setter pris på dere og ønsker dere inn i det viktige arbeidet i skogsektoren. Skogressursene er rike og gir mulighet for økt innsats og økt ressursuttak framover, sa landbruks- og matminister Bollestad under stipendutdelingen.

– Artig og uventa

Nils Gedde ble ansatt i Glommen Mjøsen Skog i januar 2020, samtidig som han skrev ferdig bacheloroppgaven. Oppgaven handlet om bekjempelse av gransnutebille med Conniflex sammenlignet med Merit Forest. I dag ble han hedret med 25.000 kroner i stipend for beste oppgave på skogfag ved Evenstad: 

– Det er både artig og litt uventa. Jeg har jobbet en del med oppgava og lagt ned mange arbeidstimer. Det er klart det er stort å bli satt pris på, sier Gedde. 

Fra bratta i Rendalen til flatene på Romerike

Det har vært et travelt halvår for Gedde. Rett etter at bacheloren var levert, bar det rett ut på taksering for Glommen Mjøsen Skog i Rendalen.

– Stedvis bratt, sier Gedde med et smil. Rendalen ble etterfulgt av markarbeid i Sørum, før han fra oktober begynte som skogbruksleder på Romerike:  

– Jeg er glad for erfaringene jeg fikk fra feltarbeidet. Å jobbe som skogbruksleder er ganske forskjellig til det å jobbe med taksering, samtidig er det fint å ha med seg det i bakhodet. Jeg merker at jeg bruker det når jeg er på befaring, sier Gedde. 

Relevant for jobben

Han sitter på Glommen Mjøsen SKogs kontor på Årnes sammen med sine to kollegaer som dekker Eidsvoll og gamle Akershus nord.

– Det er veldig fint å jobbe her. Trivelig kollegaer og høyt tempo, sier Gedde. 

Regionsjef Torgrim Fjellstad er fornøyd med å ha flinke folk i staben:

– Det Nils har skrevet om er jo også i aller høyeste grad relevant for den jobben han skal gjøre. Gransnutebilla er en av de største utfordringene vi har, sier Fjellstad. 

Gjeddefiske fra ny båt

De 25.000 kronene han har fått i stipend har Gedde planene klare for. Det skal bli ny båt, av type motorisert, som skal brukes til fisking på de mange innsjøene på Nedre Romerike. 

– Det går for det meste i åbbår og gjedde. Det er ren rekreasjon, ikke matauk. Jeg slipper gjedda ut igjen, og det rister nok noen på hodet av, smiler han.

– Ingen gjeddekaker? 

– En sjelden gang i så fall, avslutter Gedde. 

 

Les om hvem som mottok de andre stipendene her.