Hopp til innhold

Bærekraft har stått høyt på agendaen i mange år i skogbruket, og utviklingen i skogen viser at dette arbeidet gir gode resultater. 

Karoline forteller at hennes interresse for fagfeltet ble vekket gjennom tidligere arbeidserfaring.  

– Interessen ble for alvor vekket da jeg hadde sommerjobb på Norsk Fjellsenter og Klimapark 2469. Hovedvekten her var på klima formidlet på en god og forståelig måte. 

Viktig å kunne dokumentere bærekraft

– Vi har tatt inn bærekraft i vår strategi, men ikke kommet i gang med rapportering eller andre aktiviteter på området. Karoline vil hjelpe oss over i neste fase i arbeidet med å forholde oss til bærekraft og taksonomi på best mulig måte, sier administrerende direktør Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog.

 – Å komme fram til et egnet rammeverk for bærekraftsrapportering i Glommen Mjøsen Skog blir min hovedoppgave. Ambisjonen er å sette i gang et arbeid for å forbedre bærekraftselementene i bedriften, sier Karoline Kjos-Nordli.

Ønsket seg til Innlandet

Karoline er oppvokst på Kløfta i Viken, og er nå i ferd med å etablere seg sammen med samboeren på Hamar.

– Jeg ønsket spesielt å være trainee i Innlandsregionen fordi jeg er glad i skog og natur og det Innlandet har å by på. Glommen Mjøsen Skog søkte etter en trainee som matchet svært godt med min interesse for bærekraft. At jeg har fått denne muligheten er jeg er veldig glad for, sier Karoline.     

Karoline startet på sitt to-årige traineeprogram 16. august. 

 

FAKTA:
EUs taksonomi

EUs taksonomi for bærekraftig finans er et felles klassifiseringssystem som bestemmer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige. 

Formålet med regelverket er å hjelpe investorer til å vite at de foretar investeringer som bidrar til et bærekraftig og klimavennlig samfunn, og skal hindre «grønnvasking» av produkter som ikke er «grønne». Ved å ha et felles regelverk, blir det enklere for investorer å investere i forskjellige land og å sammenligne ulike investeringsobjekter. 

For å kunne anses som bærekraftig må en økonomisk aktivitet i henhold til taksonomien bidra til et eller flere av EUs miljømål:

  • begrensning av klimaendringer
  • klimatilpasning
  • bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser
  • omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning
  • forebygging og kontroll av forurensning
  • beskyttelse av sunne økosystemer

Les mer om taksonomi her