Hopp til innhold

Som leder av Energi- og miljøkomiteen har Ketil Kjenseth (V) fra Gjøvik en sentral rolle på Stortinget når det gjelder forhold som har med skog- og trenæringen å gjøre. Nylig ble han med på en skogdagen som satte hele verdikjeden i en sammenheng. 

Skikkelig hightech
Under skogdagen fikk Mjøsen Skog fram hvordan man kartlegger skogressursene, utfører miljøregisteringer og deretter lager digitale skogbruksplaner. – Jeg har for eksempel med iPaden når jeg sammen med skogeier ser på et bestand som kanskje skal hogges. Dersom mitt faglige råd er at skogen bør hogges, og skogeier velger å inngå kontrakt, kan kontrakten inngås direkte i iPaden, sa skogbruksleder Bjørn Eilert Øveraasen i Mjøsen Skog under besøket ved ei skogsdrift i Biri.Ketil Kjenseth_Bjørn Eilert Øveraasen_Nils Bøhn

Skogbruksleder Bjørn Eilert Øveraasen i Mjøsen Skog viste stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (t.v.) og direktør Nils Bøhn, Norges Skogeierforbund, (t.h.) hvordan både skogbrukslederen og entreprenøren kan gå inn på den digitale skogbruksplanen ALLMA i sann tid. Dermed skal ingen nye miljøregistreringer glippe pga utdaterte planer. Foto: Berit Sanness

– Jeg merker meg at hele verdikjeden er digital og at det er mye hightech her. Å komme inn i førerhuset på en hogstmaskin er som å være i en cockpit, sa Kjenseth.

Ketil Kjenseth i hogstmaskin

Komitélederen testet førerhuset i hogstmaskinen. Foto: Berit Sanness 

Ketil Kjenseth og Johannes Bergum Foto Berit Sanness

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth og skogsjef Johannes Bergum beunder flott sagtømmer i Hoffsmarka. Foto: Berit Sanness

 

Tremekanisk motor
Sagtømmeret fra Biri skulle rett ned på Moelven Mjøsbruket. Mer kortreist kan det ikke bli. Moelven-konsernet imponerer med gode tall og er en motor i den tremekaniske industrien i Innlandet. Konsernet merker stor etterspørsel etter bærekraftige byggematerialer.

Sturla Westrum_Moelven Mjøsbruket Foto Berit Sanness

Fabrikksjef Sturla Westrum viste rundt på Moelven Mjøsbruket. I kontrollrommet overvåkes hele produksjonen. Foto: Berit Sanness

Svimlende Mjøstårn
For lederen av Stortingets Energi- og miljøkomité passet det bra å avslutte skogdagen med et besøk i Mjøstårnet, som er under oppføring i Brumunddal. Ideen til bygget fikk byggherre Arthur Buchardt da norske politikere oppfordret til å tenke mer på temaene klima, kortreist og bærekraft i kjølvannet av Paris-avtalen og forpliktelsene om å redusere CO2-utslippene.

Prosjektleder Ivar Sundet hos Moelven Limtre fortalte at det kun ble tålt 10 mm avvik fra bunn til topp under byggingen av Mjøstårnet. Det har gått bra, så nå er også øverste etasje på plass.

– Her er klimautfordringene tatt på alvor, og det har blitt et spennende bygg. Artig at verdens høyeste trehus bygges nettopp her i Innlandet. Nå skjer det mye. Jeg besøkte nylig Hunton, som snart åpner ny fabrikk på Gjøvik for å produsere kortreist treisolasjon. Dette er viktige bidrag for å redusere karbonfotavtrykk i bygg, sa Ketil Kjenseth.

Heissjakt i Mjøstårnet Foto Berit Sanness

Tøft og litt svimlende å kikke ned i denne sjakta i Mjøstårnet. Totalt 18 etasjer. Foto: Berit Sanness

 

Ingen vei utenom
– FNs klimapanel legger til grunn at skogen må brukes aktivt dersom vi skal holde oss under 2-gradersmålet. Ettersom Innlandet har store skogressurser, viktige kompetansemiljøer og sterke tremekaniske miljøer, ligger alt til rette for at aktiv bruk av skogressursene i Innlandet blir enda viktigere framover, sier kommunikasjonssjef Berit Sanness i Mjøsen Skog.