Hopp til innhold

– Jeg er redd denne varmeperioden kommer til å avsluttes med fyrverkeri, sier avdelingsleder Knut Bjørnseth fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Han og seksjonsleder Stein Gunnar Frostrud fra brannvesenet pynter ikke på situasjonen der de står foran en fullsatt sal med skogsarbeidere fra Lom i nord til Eidsvoll i sør og forteller om hva konsekvensene av ekstremtørken på store deler av Østlandet kan bli.

– Hvis lyn og torden slår ned i dette, da får vi mye å gjøre ei tid, advarer brannfolkene.


De som arbeider og kjører maskiner i skogen var samlet på brannkurs i regi av Mjøsen Skog og Midt-Hedmarken Brann- og redningsvesen IKS. FOTO: Silje Ludvigsen

Tørka gjør at næringer som driver ute må ta hensyn. Alle skogsmaskiner i Mjøsen Skogs område skal nå ha med seg en vanndunk med minst 25 liter såpevann og vannkanne. Skogbrannsmekke og spade/hakke skal være festet på maskinene.

Alle entreprenører og skogsmaskinførere skal også gjennomføre kurset i skogbrannvern og brannsikkerhet. Der gås det gjennom risikovurdering, varslingsrutiner, bruken av slokkeutstyr og hvordan skogsmaskinførerne kan hjelpe brannvesenet hvis det oppstår brann.

Kan vi ha oversett noe?
Blant tilhørerne sitter Ottar Garmo og Rune Eiesar fra Garmo Tynningsdrift i Lom. De kjører lassbærer i furuskog og synes situasjonen er krevende. De viser fram et videoklipp fra mobilen der støvskyene står som tjukk skodde rundt maskinene.

– Vi jobber bare halv mengde nå, men det er likevel dobbelt så slitsomt. Hver gang vi reiser ut fra et område kjenner vi på ubehaget. Kan vi ha oversett noe? forteller Garmo og Eiesar.

De har valgt å fylle på en 1000 liters vanndunk fra hjemme, som de har plassert i skogen der de jobber. Hver morgen har de statusmøte med skogbruksleder Ola Løken i Mjøsen Skog om situasjonen og hvordan de bør legge opp ruta.

– Nå har vi kjørt i Murudalen og arbeidet om natta for å unngå at det skal begynne å brenne, forteller de.

Aldri vært borti lignende
Entreprenørene på kurset forteller at de bevisst kjører på steder med mye bekker og vannlinjer i jorda og tar hele tiden en vurdering på kjøreruta. De forteller at brannfaren er noe de tenker mye på om dagen.

– Mange har jo aldri vært borti en lignende situasjon som nå og lurer på hva de skal gjøre, sier Bjørnseth og Frostrud fra brannvesenet.


Avdelingsleder forebyggende Knut Bjørnseth og seksjonsleder Stein Gunnar Frostrud fra Midt-Hedmark Brann- og Redningsvesen IKS. FOTO: Silje Ludvigsen

Bjørnseth og Frosturd roser skogmaskinførerne for å ta dette på alvor:

– Vi er imponert over hvordan tiltakene blir fulgt opp i skogen nå. For noen år siden var det helt utenkelig å ta av kjettingene, sier brannfolkene.

Skogsjef Johannes Bergum i Mjøsen Skog har bare fått positive tilbakemeldinger på at kurset holdes.

– Det ble godt mottatt blant våre entreprenører at kurset kunne holdes på så kort varsel, sier Bergum.

Går grundig gjennom hver drift i forkant
Bergum forteller at det for noen uker siden også ble sendt ut ny og mer utfyllende instruks for Skogbrannberedskapen. Den inneholder blant annet rutine for samråd, som vil si at i forkant av drifta kartlegger skogbrukslederen fra Mjøsen Skog og entreprenøren faren for skogbrann og vurderer deretter følgende:

  1. Bruken av belter/kjettinger
  2. La lassbæreren kjøre så tett etter hogsten som mulig, slik at den får kjørt i grønt bar
  3. Legge om eller begrense drifta, endre kjørerute
  4. Tidsbegrense kjøringen (kjøring på natt/morgen)
  5. Ha forhåndskontakt med brannvesen
  6. Vakthold
  7. Flytte skogsdrifta helt
  8. Stoppe skogsdrifta

 
Sjekk brannfaren der du bor
Det er rekordhøy skogbrannindeks i flere i kommuner i Hedmark og Oppland. Det må til minst 15 mm nedbør for at skogbrannindeksen skal gå ned, opplyser fylkesberedskapssjefen i Oppland. Sjekk skogbrannfaren der du bor her.