Hopp til innhold

Det sterke etterspørselen etter sagtømmer og massevirke de siste par årene er snudd på hodet. Barkebilleangrepene i Mellom-Europa og Sverige har ført til stor avvirkning og høy produksjon. Det gjør at trelastmarkedet faller.

Treforedlingsindustrien har også fått rikelig tilgang på virke, dermed er både industrilagre og terminallagre fulle hos de fleste industrier.

– Flere sagbruk har varslet produksjonsbegrensninger, og flere av dem vil neppe tjene penger det siste kvartalet i 2019. Dette får selvfølgelig konsekvens for tømmerprisen som nå klart merker rekylen etter de siste års positive trend, sier markedssjef Håkon Bakken i Glommen Mjøsen Skog.

Selv om den underliggende etterspørselen av både trelast og treforedlingsprodukter generelt er god, blir det nå en periode med svakere priser før markedene er i bedre balanse.