Hopp til innhold
Veiplanlegger Erik Gjerstadberget i Glommen Mjøsen Skog la fram hvilke erfaringer vi kan hente etter ekstremværet «Hans».

Skogbruket i Innlandet er klart for en ny skogkultursesong etter vårsamling med fokus på planting og naturlig foryngelse, ungskogpleie, klima, samt erfaringer med revidert PEFC Skogstandard.

– Lykke til med skogkultursesongen. Gå nå ut og sørg for å gjøre 50 prosent mer enn i fjor, lød avslutningshilsenen da Skogkurs-direktør Eva Skagestad takket av for dagen.

Ungskogpleie og planting er områder hvor det er satt høye mål for å øke aktiviteten gjennom 2024.

Faglig oppdatering

På vårsamlinga fikk ansatte i skogsamvirkene og forvaltningen, entreprenører, samt lærere og studenter innen skogbruk, grundig informasjon om hva som er nytt for sesongen fra myndighetenes side, pluss faglig oppdatering innen en rekke temaer.

Når det gjelder å sørge for ny skog, var det flere aktuelle temaer:

  • Høstplanting av furu – går det an? Ved Inger Sundheim Fløystad, NIBIO.
  • Naturlig foryngelse av furu ved Siljanfors-metoden. Ved Christer Karlsson, Sveriges lantbruksuniversitet.
  • Foryngelse av gran ved planting – prosjekt som tar for seg hva som skal gjøres. Ved Tor Myking, NIBIO.
- Vi visste at ekstremvær som «Hans» ville komme, og vi vet at det kommer tilbake, sa veiplanlegger Erik Gjerstadberget, og viste fram flere eksempler på veiskader.

Erfaringer fra ekstremværet «Hans»

Glommen Mjøsen Skog var sentral bidragsyter til vårsamlingas to siste bolker.

Veiplanlegger Erik Gjerstadberget tok for seg hva vi kan lære av ekstremværet «Hans» og veiene. Han la vekt på at vi visste at ekstremvær som «Hans» ville komme, og vi vet at det kommer tilbake.

– Risikoen er godt kjent, og da må vi ta høyde for den med planlegging og forebygging, sa Gjerstadberget.

Denne gangen gikk det stort sett greit i skogen, takket være korte driftsstans og flytting av drifter. Skadene kom stort sett på veier og bruer, og i størst grad utenom skogbruket.

Stikkrenner og rør er uansett en kritisk faktor for skogsbilvegene.

– Det er bare en liten stokk eller pinne som skal til for å skape ei tetting. Da gjelder det å unngå nettopp den pinnen! sa Gjerstadberget.

Gjennomgående er lokalkunnskapen viktig i det forebyggende arbeidet.

– Vi vet jo som oftest hva som skal til, sa han, og viste praktiske eksempler fra ny bru over Krokelva hos Toten Almenning.

Ny PEFC Skogstandard trådte i kraft våren 2023, og Sverre Holm la fram fjorårets erfaringer fra markberedning.

Revidert PEFC Skogstandard

Kvalitets- og miljøsjef Diana Eckert hos Viken Skog og fagsjef skog Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog tok sammen for seg de ferske erfaringene med revidert PEFC Skogstandard.

Den nye standarden har blant annet økte ambisjoner for lukket hogst, mål om å minimere irreversibel konvertering av skog (nedbygging), skjerpet undersøkelsesplikt knyttet til nøkkelbiotoper og økt vekt på å beholde løvtrær, spesielt rogn, osp og selje.

Eckert la også vekt på bevisstheten rundt hekketid:

– For tiurleik gjelder det å unngå drift i april-mai i områder med tiurleik. For hekketid generelt, skal vi unngå drift i områder av spesiell betydning. Her vil jeg særlig peke på det å unngå å rydde kantsoner om våren, sa Eckert.

Erfaringer med markberedning

Sverre Holm hadde fått i oppdrag å se spesifikt på erfaringene fra markberedning med ny standard, der det nå stilles krav til økt avstand mellom stripene, og brudd i stripene. Det er med andre ord mer skogbunn som ikke skal røres ved markberedning.

– Den nye standarden har vist seg helt uproblematisk for entreprenørene våre. På svake boniteter får vi tilstrekkelig antall planteplasser. På god bonitet vil vi derimot få færre godkjente planteplasser. Dette gjelder særlig gode granboniteter med mye stubber, som naturlig skaper brudd i markberedningsstripene, sa Holm avslutningsvis.