Hopp til innhold

I 2050 skal de norske utslippene være 90-95 prosent lavere enn i 1990.

– Klimakrisen er sentral i media og nå i valgkampen. Det er en stor utfordring verden står overfor og det er ikke minst et svært langsiktig arbeid å få kontroll med utviklingen, sier Glommen Mjøsen Skogs næringspolitiske sjef, Gunnar Gundersen. 

Helhetlig utredning 

Ekspertutvalget skal se på hvordan utslippsreduksjoner og omstilling kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv måte med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et berekraftig velferdssamfunn.

Ekspertutvalget skal ledes av siviløkonom Martin Skancke. Skancke har tidligere ledet blant annet en ekspertgruppe om klimarisiko i Statens pensjonsfond utland og Klimarisikoutvaget. Med seg i 2050-utvaget får han 13 andre eksperter.

Skogkompetanse inn i utvalget

bilde-erik-tromborg-sv21.jpg Erik Trømborg (født 1966) er skogens representant. Han er professor i skogøkonomi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og har en doktorgrad i skogøkonomi og mastergrad i skogfag fra NMBU og University of Wisconsin-Madison. 

– Skogen er en viktig del av løsningen og det er godt å se at professor i skogøkonomi, Erik Trømborg, har fått plass i utvalget. Han får en viktig oppgave i å sikre at utvalget behandler skog med den innsikt og kompetanse som trengs. Vi ønsker lykke til. Det vil være oppsiktsvekkende om ikke skogen får en sentral rolle når utvalget skal presentere sin innstilling, sier Gundersen. 

Mer om saken på rgjeringen.no