Hopp til innhold

– Det er ganske mange som er tilknyttet skogbruket i disse områdene og skogbruket gir her stor sysselsettingseffekt, men vår felles utfordring er at mange lokalpolitikere ikke kjenner til skognæringen så godt, sier leder i Rømskog skogeierlag, Per Guldbrand Solli. 

29. mars ble det arrangert skogdag på Fet/Aurskog for kommunepolitikere og ansatte i adminstrasjonen. Arrangementet var et samarbeid mellom Østre Romerike skogeierlag, Nedre Romerike skogeierlag, Høland-Setskog skogeierlag og Rømskog skogeierlag, som sokner til både Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog.

2022-23-29 Skogdag kommunepolitikere Aurskog Høland og Lillestrøm FOTO Rold Th Holm (2).jpg
Lokale engasjement fra de tillitsvalgte er viktig for å koble de folkevalgte på hva som foregår i vår næring og hvilke muligheter som ligger der. Foto: Rolf Th. Holm

Programmet inneholdt demonstrasjon av skogsdrift v/ Viken Skog, foredrag om lokal verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til skogbruket v/ Stangeskovene og bruk av tre i bygg – grønne anskaffelser i kommunen v/ byggselskapet Trebruk AS.

Styremedlem Rolf Th. Holm fra Glommen Mjøsen Skog var ordstyrer i påfølgene debatt om skognæringen. Til stede var også lokale skogbruksledere fra Glommen Mjøsen Skog og organisasjonssjef Ivar Stuve. 

Viktig for videre innspill i kommunale planer

Lokallagsleder Per Gulbrand Solli i Rømskog skogeierlag er fornøyd med arrangementet: 

– Dagen gikk veldig fint. De politikerne som møtte opp var godt fornøyd og fikk et godt innblikk dagens skogbruk. De stilte spørsmål om skog og skogbruk i et endret klima, om hensyn til miljø og friluftsliv blant annet flatehogst kontra lukket hogst, sier Solli. 

– Slike arrangement er viktig når vi i neste omgang skal gi innspill til kommunale planer og vedtak som berører skog, understreker han.

 

2022-23-29 Skogdag kommunepolitikere Aurskog Høland og Lillestrøm FOTO Per G Solli (2).JPGBåde Viken Skog og Glommen Mjøsen Skog var representert med sine fagfolk til skogs. Foto: Per G. Solli

2022-23-29 Skogdag kommunepolitikere Aurskog Høland og Lillestrøm FOTO Per G Solli (3).JPGHyggelig ramme rundt arrangementet. Foto Per G. Solli

2022-23-29 Skogdag kommunepolitikere Aurskog Høland og Lillestrøm FOTO Per G Solli (5).JPGStyremedlem Rolf Th. Holm fra Glommen Mjøsen Skog ledet debatten. Foto Per G. Solli

2022-23-29 Skogdag kommunepolitikere Aurskog Høland og Lillestrøm FOTO Per G Solli (6).JPG
Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kom med gode spørsmål og kommentarer. Foto Per G. Solli

2022-23-29 Skogdag kommunepolitikere Aurskog Høland og Lillestrøm FOTO Per G Solli (4).JPG

Bjørn Lier i Trebruk AS orienterte om bruk av tre i bygg. Foto Per G. Solli