Hopp til innhold

I fjor var vi fornøyd da Nasjonal Transportplan prioriterte 300 millioner kroner til et program som skal brukes til å forsterke bruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt på fylkesveinettet. Deretter var vi overrasket og skuffet over at det ikke kom bevilgninger til bruprogrammet allerede på statsbudsjettet 2018. Desto større er gleden over at bevilgningene starter opp fra 2019.

25 millioner kroner til bruer
Det blir 25 millioner kroner til bruprogram i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Den gladmeldingen fikk styreleder Olav Veum i Norges Skogeierforbund fra statsrådene Jon Georg Dale og Bård Hoksrud for et par dager siden.

‐  Det er lagt opp til å sette av 50 millioner hvert år i en seksårsperiode. På det kommende statsbudsjettet leverer vi 25 millioner kroner til programmet. Målet er bedre og mer framkommelige veier slik at tømmertransporten blir mer effektiv, sa samferdselsminister Jon Georg Dale i møtet med Skogeierforbundet. Også Hoksrud understreket at han mener det er viktig å legge til rette for gode transportmuligheter for skognæringen.

Glede hos skogeierne
‐ Dette er en fantastisk nyhet. Vi har hatt et håp om å få dette til, siden bruprogrammet ble prioritert i Nasjonal Transportplan. Pengene må likevel bevilges, og vi er glade for at dette er på plass nå, sa Veum.

Flaskehalser i form av bruer hinder flere steder tømmertransporten i å kjøre med 60 tonn totalvekt på tømmervogntogene. Mjøsen Skog har derfor vært blant aktørene i skog- og trenæringen som har støttet arbeidet med å få på plass bruprogrammet og er glad for at Skogeierforbundet har jobbet aktivt med denne problemstillingen. Pengene til bruprogrammet kan rekke til å forsterke cirka 50 av de svake bruene på fylkesveinettet. Flere av disse bruene befinner seg i Mjøsen Skogs område.

Les mer
Les mer fra skogmøtet om bruprogrammet på Skogeierforbundets hjemmeside.