Hopp til innhold

Fire hovedområder

– Vi har fokusert på fire temaer, forteller seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

– Skog er kanskje Innlandets viktigste ressurs og skogen er i vinden som aldri før. For oss som lever av og med skogen er det viktig å formidle at vi mener at vi i dag driver et bærekraftig, sertifisert skogbruk som tar nødvendige hensyn. Gjennom forvaltning skal vi forene en rekke hensyn som klima, biologisk mangfold, rekreasjon og næring. «Lcense to operate» var sentralt og viktig å formidle, sier Gundersen. 

– Videre fokuserte vi på fylkes- og kommunale veger. Det er viktig at partiene satser på veg. Skogbruk er en transporttung bransje og det må investeres i veg og vi må kunne utnytte transportapparatet optimalt.

– Rekruttering og kompetanse blir helt sentralt framover og vi inviterte til en fortsatt god dialog mellom Glommen Mjøsen og det offentlige på begge områder.

– Til sist satte vi rovvilt og ulv på kartet. Det er virkning at utnevning av personer til roviltnemndene ikke nedprioriteres. Store deler av Glommen Mjøsens områder ligger innenfor ulvesona og enda større områder berøres av dette og vi ligger langt over bestandsmål år etter år. Det er viktig at fylket har en rovviltnemnd som tør å si ifra, poengterer Gunnar A. Gundersen.