Hopp til innhold

– Prisen på diesel har økt drastisk i det siste. Dette har direkte årsak i råoljemarkedets reaksjon på sanksjoner og konsekvenser av krigen mellom Russland og Ukraina, sier skogsjef Torgrim Fjellstad i Glommen Mjøsen Skog. 

For å sikre fortsatt effektiv gjennomføring av tømmerdrifter, har Glommen Mjøsen Skog  innført en kompensasjon til entreprenørene for økte drivstoffutgifter.

– Glommen Mjøsen Skog står for avtalte driftspriser med skogeier, men vi må heretter ta høyde for en økning i driftspris i avtaler som gjøres nå og framover, sier Fjellstad. 

– Vi følger denne situasjonen tett. Utviklingen i råoljemarkedet som følge av krigen, er uten tvil en faktor som vil føre til svingninger i driftskostnader i perioden som kommer, avslutter han.