Hopp til innhold

Klima- og miljødepartementet har fremskyndet oppstart av lisensfellingsperioden for jerv fra 10. september til 20. august.

–  Denne regjeringen er opptatt av å innrette forvaltningen slik at lisensfellingskvoter tas ut i samsvar med vedtak og at lisensfelling av jerv effektiviseres. En tidligere oppstart av lisensfelling kan tilrettelegge for en raskere utvikling i den retning også for jerv, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Ikke uttak innenfor ulvesona

Klima- og miljødepartementet opprettholder rovviltnemndas vedtak når det gjelder størrelsen på kvoten for lisensfelling av jerv i region 5 Hedmark, men har omgjort nevmdas vedtak om lisensfellingsområde. 

– Etter klagerunde og endelig fastsetting i Klima- og miljødepartementet er det mest bemerkelsesverdige at det nok et år ikke blir uttak innenfor ulvesona. Det skaper nok en gang inntrykk av at ulvesona blir et rovviltreservat, sier seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

– Jervebestanden er langt over bestandsmålet i Innlandet og en forvaltning der det ikke åpnes for uttak innenfor ulvesona vil framstå som konfliktdrivende og ikke dempende, sier han. 

Les mer på statsforvalteren.no