Hopp til innhold

– Konkurransetilsynets avgjørelse og konklusjon var helt i tråd med hva vi forventet, men det er allikevel alltid en usikkerhet knyttet til at man må få slike godkjenninger og vi er selvsagt svært fornøyd med å ha fått en så rask avklaring fra Konkurransetilsynet, kommenterer adm. dir. Gudmund Nordtun i Glommen Mjøsen Skog SA.

Glommen Mjøsen Skog SA har nå med sine drøye 71 prosent av aksjene en dominerende eierrolle i Moelven Industrier ASA. Felleskjøpet og Eidsiva har ønsket å selge seg ut av Moelven Industrier ASA i mange år, men aksjonæravtaler og fastlåste eierposisjoner gjorde salget vanskelig. Glommen Mjøsen Skog SA har vært tydelige på at Moelven Industrier er viktig for skogbruket, og vil derfor være en sterk eier i Moelven framover. Det er ønskelig å finne medspillere på eiersiden som har kompetanse og vilje til å bli med å videreutvikle selskapets konkurransekraft.

– Aksjonæravtalene gjelder fortsatt, men eierstrukturen er vesentlig forenklet. AT Skog og Viken Skog eier nå ca 28 prosent av Moelven Industrier og vi har allerede opprettet en god dialog med dem om hvordan vi skal utvikle et sterkt og framtidsrettet eierskap i Moelven Industrier ASA. Selskapet jobber i markeder som har sterke megatrender med seg og vi ser store utviklingsmuligheter for selskapet. Vi registrerer at mange har samme syn på mulighetene som oss og vi er allerede kontaktet av flere som tilbyr seg å bli med, avslutter adm. dir. Nordtun.

 

For ytterligere informasjon:
Gudmund Nordtun, adm. direktør, Glommen Mjøsen Skog SA, mobil 957 23 290, e-post: gn@glommen-mjosen.no