Hopp til innhold

Sagtømmeret prises etter lengden på stokken og diameter i toppen av stokken. Det betyr at vi har forskjellig pris i hver lengde og diameter. Hvis en hogstmaskin er feilkalibrert, kan det slik sett gi store tap for skogeieren. Det er derfor kalibrering av hogstmaskin er så viktig.

Kontroll
Even Haugen jobber som virkescontroller i Glommen Mjøsen Skog. Han er stadig ute på kontroll for å se til at hogstmaskinene og måleutrustningen er kalibrert riktig. Slik får tømmert riktig pris, og det kappes ikke bort verdifullt tømmer.

–  Glommen Mjøsen Skog har høyt fokus på å kappe tømmeret mest mulig riktig. Det er viktig for å få en best mulig pris til skogeieren, sier Even Haugen.

Hyppig kontroll
Kontroll gjøres flere ganger i uka. Hvis det er lenge siden aggregatet på hogstmaskinen ble kalibrert eller hogstmaskinføreren kjører med feil prislister, er det stor fare for at store verdier blir kappet bort.

For å unngå dette, krever Glommen Mjøsen Skog at alle hogstmaskiner som kjører for oss, skal kontrollere at det ligger inne riktig apteringsinformasjon (hvordan treet skal deles opp) og at maskinen er riktig kalibrert.

Satsingsområde
Leder for kvalitet- og miljø i Glommen Mjøsen Skog, Jan Gaute Lie forteller at dette er et satsingsområde for bedriften framover: 

– Dette feltet er så viktig at vi ønsker å styrke kompetansen og kapasiteten ytterligere på denne type oppfølging, sier Lie.