Hopp til innhold

Årsaken til reduksjonen hos sagbrukene er sammensatt, men er Koronarelatert. Det er bemanningsutfordringer, bekymring knyttet til likviditet og ikke minst et redusert marked hos sluttbruker.

Hogger du selv – husk godkjent virkeskontrakt 

Vi ønsker å påpeke at dere som hogger selv eller administrerer et hogstlag på egen eiendom må ha en godkjent virkeskontrakt (leveransevirkekontrakt) før dette arbeidet påbegynnes. Dette er svært viktig på grunn av vår miljøsertifisering. I dagens situasjon med redusert avsetninger er det også helt avgjørende at det hogges på en godkjent virkeskontrakt. Dette for å være sikker på at virket som blir hogd kan leveres i nær framtid, slik at råstoffet ikke blir ødelagt.  

I første omgang reduserte leveranser i mars og april 

Neddragning i volum gjelder i første omgang mars og april måned. Inn mot påske er vi dessverre nødt til å redusere produksjon i skog, noe som i alle fall vil vedvare en periode over påske.

Har du spørsmål til dette ta kontakt med din skogbruksleder