Hopp til innhold

Lærlinger er kostbart for skogsentreprenørene, men også en fantastisk måte å rekruttere de beste medarbeiderne på. Skogsentreprenør Gunnar Filtvedt driver stort. Elleve hogstlag og 28 medarbeidere skal prestere hver eneste time. Alt avhenger av volumet de får ut, og at de beholder et godt rykte i området.

Koster mye

– En hogstmaskin må kjøre inn 1 500 kroner i timen, og en lastbærer må over 1 150. Grovt regnet betyr det 20 kubikkmeter tømmer hver time så lenge maskinene går. Lærlingene har ikke mulighet til dette når de kommer fra skolene, sier Gunnar Filtvedt. Derfor koster det temmelig mye å ha dem med seg. Utgifter som blir ekstra tydelige for de små skogsentreprenørene.

– I oppgangstider, snakker alle om at dette er en nødvendig dugnad som alle skal ta sin del av. Men så fort det blir motbakke som nå i 2021, så stilner mange røster, sier han, og innrømmer at han tar en stor sjanse for hver lærling han tar inn. Selv om han er god menneskekjenner, kan han investere i folk som slutter, eller viser seg å være mer opptatt av telefonen enn å få tømmeret ut. 

Ber om støtteordninger 

Med 28 ansatte og over 50 millioner i omsetning, er det en utfordring å følge opp lærlingene. Gunnar bruker sine dyktige og erfarne medarbeidere til det meste av opplæringen. Likevel er rådet til skogeiersamvirket og andre større tømmerkjøpere at de bidrar med en økonomisk støtteordning til de bedriftene som tar inn lærlinger.

Selv med små marginer, kan han ikke forstå annet enn at det er en god investering. Da kunne også lærlingene fått en større innsikt i hele verdikjeden.

Gunnar Filtvedt vet at 2021 blir utfordrende, men han investerer fortsatt etter planen og tar inn lærlinger han har tro på.

– Vi jakter på stjernene, alle sammen. De som «har det i fingra», sier han og gjør hermetegn i luften.

– Jo raskere de produserer, jo bedre butikk. Uten at det går utover kvalitet eller sikkerhet, selvsagt.