Hopp til innhold

Stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Tor André Johansen fra FrP møtte i går deler av skognæringen hos Bergene Holm på Brandval. Begge sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget og presenterte følgende satsing som er viktig for skogbruket:

1) Godspakke Innlandet tas inn igjen i NTP. Det betyr elektrifisering av Røros- og Solørbanen, flytting av tømmerterminalen på Norsenga ut av Kongsvinger sentrum og bygging av ny tilsving som vil gi en direkte forbindelse mellom Grensebanen og Solørbanen på Hov. Til dette settes av 20 milliarder kroner, altså hele den opprinnelige Godspakke Innlandet.

2) Det såkalte Bruprogrammet tas også inn igjen i NTP og det settes av én milliard kroner til dette. Dette programmet går ut på å fjerne flaskehalser i tungtransporten ved å oppgradere bruene slik at de tåler tyngre vogntog. Dette er viktig for både kostnadseffektiv transport og lavest mulig klimaavtrykk.

3) Frp ønsker å lære av erfaringene med Nye Veger og bruke dette på tog. Godssatsingen skal få et eget fokus innenfor BaneNor og målet er å senke kostnadene og øke effektiviteten på utbygging av jernbane. 

Møte med FrP - Godspakke Innlandet må inn i NTP.jpg

– Skognæringen og NHO Innlandet har arbeidet opp mot hele opposisjonen på Stortinget og også mot regjeringspartiene for disse punktene. FrP viser med dette at vi er blitt lyttet til, sier Nordtun.

Godspakken er viktig for næringslivet helt opp til Bodø, da dette er eksportkanalen for de som kan bruke jernbane.

– Norsk næringsliv må få økt konkurransekraft. Logistikk og transport er da helt sentralt og i tillegg kommer klimaeffekten av å få mer gods på bane og bedre utnyttelse av lastebilparken, sier Nordtun.

Nå skal FrP forhandle med regjeringspartiene Høyre og KrF for å bli enige om et felles forslag til Nasjonal Transportplan, som legges fram for Stortinget 14. juni.