Hopp til innhold

– Jeg registrerer stadig oftere på mine turer i skogen at det dukker opp kunstige reirplattinger. Det er trolig ivrige ornitologer som ønsker å hjelpe til med økt boligtilbud, sier Lars Erik Engebretsen.

– Gjerningen er godt ment, men i alle tilfeller er nok ikke grunneier forespurt på forhånd. Derfor er grunneier i sin fulle rett til å ta ned igjen plattingen, men risikere å få «pepper» for smålig tankegang, sier Engebretsen.

Kan få konsekvenser for grunneier

Nå går vi trolig inn i et år med mye smågnagere. Dette trekker til seg rovfugler som vil høste av overskuddet og fostre opp nye generasjoner rovfugler.

– Den som setter opp «boligen» er nok ikke kjent med at dette tiltaket kan føre til at skogeier får en jobb med å avklare status og hensyn til den kunstige oppførte plattingen, sier Engebretsen.

Hvis det er hekking i ett kunstig bygd reir/platting, så kan det være brudd på naturmangfoldloven å hogge treet med egg/unger i reiret. Et kunstig reir kan medføre at ei drift må utsettes i tid. Men altså ikke krav om varig hensyn / restriksjoner, jmfr kravpunkt 22.

– Jeg ønsker at problemstillingen blir løftet opp og at for eksempel ornitologforeningen på fylkesnivå, får ansvar for å informere sine medlemmer at tiltaket er positivt, men at grunneier må bli forespurt for å være med å påvirke hvor plattinger skal settes opp, understreker Engebretsen. 

 

Mulig sak for Skogeierforbundet

I Norge eies det meste av skogen av tusenvis av familier. Norsk PEFC Skogstandard er standarden for bærekraftig skogbruk tilpasset norske forhold. Til sammen inneholder standarden 27 kravpunkter som alle skogeiere må følge. Disse kravpunktene omhandler også hensynet til spillplasser for tiur samt reir- og hekkeplasser for rovfugler og ugler, men hensynene er knyttet til «naturlige» hekkeplasser, ikke reir bygd av mennesker.

– Dette er et godt eksempel på at skogbruksleder plukker opp en problemstilling som vi nå vil ta videre med Norges Skogeierforbund. Skjer bygging av kunstige reirplattinger i et visst omfang vil det være en sak som Skogeierforbundet bør klargjøre med Norsk Ornitologisk Forening, sier næringspolitisk sjef Gunnar A. Gundersen i Glommen Mjøsen Skog. 

 

Kunstig oppsatte reirplasser-4.jpg