Hopp til innhold

– Å gjøre ungskogpleie er det mest lønnsomme du kan gjøre selv i skogen din. Men sikkerhet og kunnskap er viktig, sier skogkulturansvarlig hos Mjøsen Skog, Anne Guri Kløvstad.

– SIkkerheten rundt bruk av ryddesag er viktig for din egen del. Kunnskap om hvordan du går fram med ryddesaga i skogen er viktig for å unngå at du fjerner feil trær og bryter krav, sier Kløvstad.

Skogkurs tilbyr i høst flere kurs i ungskogpleie med motorryddesag. Se kurskalender her.

På kursene lærer du blant annet

* hvilke trær som bør stå igjen – såkalte fremtidstrær og trær til vilt

* å file og stelle utstyr

* sikkerhet ved brukt av motorrydesag

* sette igjen riktige kantsoner mot bekker og elver

Hvis du har penger stående på skogfond, kan du lønne deg selv, både for ungskogpleie og for kurs. I de fleste kommuner gis det tilskudd til ungskogpleie.