Hopp til innhold

Sist fredag ble vi dessverre vitne til betydelige stormskader på skog i deler av vår geografi.

– I løpet av helga har det tikket inn flere meldinger til våre skogbruksledere. Med bakgrunn i varslingene som har kommet kan det tyde på at vindens herjinger har vært verst i søndre del av Gudbrandsdalen, nordre del av Mjøsbassenget og mot Gjøvik og Toten, sier skogsjef Jan Gaute Lie i Glommen Mjøsen Skog.

Kontakt skogbruksleder snarest 

– Har du allerede observert skader på skog, ikke nøl med å ta kontakt med din skogbruksleder, oppforderer skogsjefen. 

– Det er viktig å få så mye informasjon som mulig på et tidlig tidspunkt, med tanke på prioritering av maskinkapasitet. Har du ikke vært ute, men har skog i utsatte områder, vil vi anbefale en skogstur med det aller første.

Meld fra til Skogbrand

Flere har forsikret skogen mot stormskader i Skogbrand. Meld inn skaden umiddelbart på www.skogbrand.no «Min Side», slik at takstpersonell kan taksere skaden så raskt som mulig.

Du kan lese mer om hva Skogbrand gjør i denne konkrete saken på deres nettsider. 

– Vi må likevel forvente at takstarbeidet vil ta noe tid, siden det i tillegg til nevnte geografier, også er varslet om store skader i tidligere Buskerud og Telemark.

– Det er ikke mulig å starte oppryddingsarbeidet før forsikringsselskapet har gitt grønt lys for dette. Inngangsverdiene til Skogbrand for en stormskade står i tekstboksen under.

Krevende og farlig oppryddingsarbeid

– Hogst av vindfall er og blir et betydelig risikoarbeid, som krever kompetanse, sier Jan Gaute LIe og fortsetter: 

– Er det likevel ønskelig å ta opp igjen enkelte vindfall, tilbyr Skogkurs kurs i dette krevende arbeidet.

Kurs i vindfallhogst

Se https://www.skogkurs.no/kurs/kursbeskrivelse.cfm?id=537

Vilkår for Skogbrands stormskadeforsikring

Skader forårsaket av storm i sammenhengende skadefelt over 2 dekar erstattes, hvis stammebrekk og rotvelter utgjør minst 25% av trærne i skadefeltet, og det før skaden sto minst 20 trær per dekar.
Brekkskader på øvre fjerdepart av trær regnes ikke som stammebrekk. Dersom mer enn 50% av trærne fortsatt er utviklingsdyktige gis det delvis erstatning.