Hopp til innhold
Mennesker foran skogsmaskin.
Deltakere fra Formue, KPMG, Anno, Elverum Næringsforening, Danske Bank og Sparebank1 Finans Østlandet var med ut i skogen for å lære om moderne skogbruk. Foto: Gunnar Aakrann Eek

– Hensikten er at aktører vi samarbeider med på ulike områder skal få en bedre forståelse av kjernevirksomheten til Glommen Mjøsen Skog, forteller økonomisjef i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar Aakrann Eek.

Hvert år har selskapet skogdag for samarbeidspartnere for å gi et innblikk i hvordan moderne, kunnskapsbasert skogskjøtsel og drift planlegges og gjennomføres. Det gjelder både hogst, planting og ungskogpleie.

Moderne skogbruk i praksis

Etter en introduksjon på hovedkontoret til Glommen Mjøsen Skog i Elverum, gikk turen ut i skogen for å se moderne skogbruk i praksis.

Mennesker ved tømmerbil.
Vektrestriksjoner gjør at denne tømmerbilen ikke kan kjøre med fullt lass. Foto: Heidi Storsveen Skaug

På veien stoppet følget ved en stor tømmerbil lastet med sagtømmer til Moelven Våler. Etter dagens regler om en totalvekt på 60 tonn var kjøretøyet fullastet, selv om det i praksis var plass til mer tømmer. Sjåføren forklarte at lave vektrestriksjoner kan skape flaskehalser og at det er viktig å kunne kjøre med optimal last for å redusere antall turer og utslipp.

Ute i skogen fikk deltakerne se hvordan skogsmaskiner opererer under forskjellige forhold.

Mennesker foran lassbærer.
Sebastian Holmsen og kolleger i GM Skogsdrift forklarte hvordan de bruker hogstmaskiner og lassbærere med avansert teknologi. Foto: Gunnar Aakrann Eek

– Det dere ser nå, er en usminket drift sånn som det faktisk skjer, forklarte Sebastian Holmsen fra GM Skogdrift. – Å arbeide med skogsmaskiner er givende. Man skaper verdier og har et stort ansvar, sa han.

Fagpersoner fra Glommen Mjøsen Skog fortalte om ulike aspekter ved moderne, langsiktig og bærekraftig skogbruk og viste fram verktøy som brukes, både maskinelt, manuelt og digitalt. Det ble også diskutert tidsaktuelle tema som sertifiseringer, biologisk mangfold og vern.

To menn ved skjerm med kart.
Skogbruksleder Arild Lindberget viser Philip Straumsheim fra Danske Bank det digitale arbeidsverktøyet Glommen Mjøsen Skog bruker. – Vi laster ned all tilgjengelig informasjon om ulike miljøverdier. I tillegg gjør vi selvstendige undersøkelser om kulturminner og andre forhold som vi må ta hensyn til, forklarer han. Foto: Gunnar Aakrann Eek
Kvinne ved bekk i skogen.
– Ved en bekk som her er det i dag krav om en bred kantsone på begge sider, forklarer Ane Christensen Tange som er biolog i Glommen Mjøsen Skog og doktorgradsstipendiat. Foto: Heidi Storsveen Skaug
Menn i ungskog.
Fagsjef skogskjøtsel i Glommen Mjøsen Skog, Sverre Holm, forklarer om blant annet, markberedning, valg av treslag, planting og ungskogpleie. Foto: Heidi Storsveen Skaug

Kompleksiteten i skogbruket

Deltakerne ble imponert over planleggingen og alle vurderingene som ligger bak det som skjer i skogen.

Kvinne i lassbærer.
– Jeg er imponert over teknologien og den multitaskinga maskinførerne gjør, sa Stine Skrutvold Skjæret fra Anno da hun fikk komme inn i en hogstmaskin. Foto: Gunnar Aakrann Eek

– Det som er imponerende, er kompleksiteten i skogbruket. Det er en stor logistikkoperasjon selv for å ta ut bare noen kubikk tømmer. Jeg ble imponert over teknologien og de mange hensyn som tas for miljøet, sier Stine Skrutvold Skjæret, som er kommunikasjonssjef i Anno som Norsk Skogmuseum er en del av.

Philip Straumsheim, som er selger i Danske Bank, ble også fasinert.

– Det som overrasket meg mest, var samarbeidet mellom førerne av hogstmaskinen og lastbæreren. Selv om det er high-tech, er en stor del av jobben basert på erfaring. Det var også interessant å se hvordan digitale arbeidsverktøy spiller en stor rolle i å sikre effektivitet og miljøhensyn, sier han.

Mann foran lassbærer.
For Philip Straumsheim i Danske Bank er det viktig å sette seg inn i skogbruket som bransje. – Jeg har stor glede og nytte av å være med ut og se hvordan det foregår i praksis, sier han. Foto: Gunnar Aakrann Eek

Viktig med samarbeid og innsikt

Denne dagen var lunsj i kantina på jobben i Oslo byttet ut med grilling og bålkaffe i skogen. Straumsheim synes skogdagen er en viktig arena for nettverksbygging og samarbeid.

– Skog er en bransje vi er i og ønsker å vokse i. Derfor er det veldig nyttig for oss å få innblikk i hvordan skogbruket foregår. Dette arrangementet gir oss mulighet til å knytte tettere bånd med Glommen Mjøsen Skog og forstå deres utfordringer bedre, sier han.

– Alle som samarbeider har godt av å ha innblikk i hverandres virksomhet. Å få erfare og oppleve skogbruket på nært hold er nyttig, ikke bare for vår forståelse, men også for vårt arbeid fremover når vi skal fornye skogbruksutstillingen på Norsk Skogmuseet, sier Stine Skrutvold Skjæret.

Tre menn ved benk med grillede pølser i skogen.
Gunnar Aakrann Eek (i midten) synes det er viktig at aktører Glommen Mjøsen Skog samarbeider med får innsikt i hvordan skogbruket drives i dag. Foto: Heidi Storsveen Skaug

Gunnar Aakrann Eek i Glommen Mjøsen Skog synes det ble en bra dag hvor deltakerne har fått se med egne øyne at det ligger nøye vurderinger bak alt som gjøres i skogbruket.

– Vi har fått formidlet hva vi gjør i skogen og hvordan vi vurderer dilemmaer som ofte er vanskelige. Min opplevelse er at alle deltakerne synes dagen var hyggelig og lærerik. De forteller meg at de vet mye mer om skog, skogskjøtsel og skogsdrift nå enn før vi startet dagen!