Hopp til innhold

Denne uka er det gjennomført andelseiermøter i skogeierområdene Nord og Midt Gudbrandsdalen, Sør-Hedmarken, Midt-Østerdal, Almenningene, Solør og Gjøvik-Toten. Møteserien fortsetter neste uke.

– Mange har fanget opp at det er gode tømmerpriser og at Moelven har levert et fantastisk resultat i 2021. Interessen for strategi og nivå på etterbetaling på tømmer er stor, og er ett av flere tema som tas opp. Behandling av årsberetning og regnskap for 2021 og gjennomføring av valg er faste poster, forteller organisasjonssjef Ivar Stuve i Glommen Mjøsen Skog.  

Styreleder Heidi Hemstad har vært til stede på mange av møtene denne uken.

– Det er et stort og positivt engasjement rundt Glommen Mjøsen Skogs resultat og disponeringen av dette, forteller hun.

– Oppmøtet har så langt vært på det jevne, og det er veldig fint endelig å kunne ha dialogen over bordet, sier hun.

Fra andelseiermøtene som er avholdt denne uka har vi fått denne har vi fått denne situasjonsrapporten:

NG2_beskåret.jpg

Fra andelseiermøtet i Nord Gudbrandsdalen. Foto: Ivar Stuve

Terje Hoff, leder Nord-Gudbrandsdalen skogeierområde:

– Fryktelig godt møte med rekordhøyt oppmøte! Resultatene for 2021 er så ekstremt gode at det nesten er vanskelig å ha noe forhold til tallene.

– Andelseiermøtene begynner å sette seg i Nord Gudbrandsdalen og skogeierområdet er fornøyd med møteformen og muligheten til å treffe representanter fra styret og ledelsen.

– Praten og spørsmål kom lett fram i møtet, det blir lagt merke til at furuprisen hadde gått opp og at der er full avsetning. Det setter vi pris på. Vi satte også pris på å treffes igjen og få en oppdatering av et utrolig godt år for Glommen Mjøsen Skog.

Solør_beskåret.jpg

Fra andelseiermøtet i Solør. Foto: Gunnar A. Gundersen

Arne Rønaasen, avtroppende leder Solør skogeierområde:

– Godt oppmøte og engasjert og interessert forsamling. Stemningen var upåklagelig – det skulle bare mangle gitt resultatet i Glommen Mjøsen Skog.

– Det ble stilt gode spørsmål og gitt konstruktive innspill. Blant annet ble det etterlyst en tydelig strategi rundt avsetning og industri. Hva gjør vi videre i en behagelig økonomisk situasjon for å forvalte disse verdiene for framtida? Styremedlem Anne Trolie kunne forsikre om at dette er et pågående arbeid i styret.

– Pizzaserveringen ble også godt mottatt, sier Arne Rønaasen som ble takket av etter 12 år som lokaltillitsvalgt, 6 av dem som leder i skogeierområdet.

Lars Ligaarden, leder Gjøvik-Toten skogeierområde:

– Det var en bra kveld med godt oppmøte og en god og fyldig gjennomgang av styreleder Heidi Hemstad og CFO Gunnar Aakrann Eek. Styreleder fikk mange konstruktive spørsmål og innspill fra en engasjert forsamling.

– Etter to år uten fysiske møter er det behov for å komme sammen og prate. Jeg oppfatter at dette var en bra kveld og at andelseierne gikk hjem med en god følelse.

På lørdag er det Nord-Østerdal Skogeierområde sin tur – de gjentar suksessen fra i fjor med å invitere andelseierne på skogdag.

Vel møtt til de resternde andelseiermøtene!

Her finner du møtet i ditt skogeierområde