Hopp til innhold

– Vi har den siste tida fått rapporter fra skogeiere om musegnag på granplanter på plantefelt. Det er observert skade på plantefelt som er 1-2 år gamle og på eldre plantefelt hvor grana er 1 meter høy, sier skogkulturansvarlig Anne Guri Kløvstad.

IMG_0616.jpg

Foto: Fredrik Haug

Plantefeltene må sjekkes

– Vi begynte å få meldinger om skader da snøen gikk og har i løpet av de siste dagene avdekket flere og flere plantefelt hvor musa har gnagd på granplantene, forteller Anne Guri. 

– Vi oppfordrer skogeiere til å sjekke plantefeltene som er etablert de siste årene. Ønsker du å ha med deg skogbruksleder, ta gjerne kontakt med oss, sier hun. 

Effekt av tørkesommeren 2018

Et godt frøår på gran bidrar til gode kår for klatremus og markmus. God tilgang på granfrø gjennom vinteren gir økt overlevelse og dermed en «flying start» for neste års reproduksjonssesong. 

– Etter tørkesommeren 2018 ble det satt mye kongler og frø. Det gir gode forhold og god overlevelse for mus, sier Anne Guri. 

Musegnag3_foto Chr Dufseth.jpg

Gjør stor skade. Foto: Christian Dufseth

Behov for suppleringsplanting? 

Ved behov for nyplanting/suppleringsplanting av skadde felt, kontakt din skogbruksleder.

– I et normalår ville vil suppleringsplantingen startet umiddelbart. I år står vi trolig overfor mangel på arbeidskraft, men vi tar imot plantebestillinger og utfører oppdragene så raskt som mulig.

– Det er viktig at vi får dette inn i vårt ordresystem, slik at vi får god oversikt over plantebehovet, sier Anne Guri. 

– Det er fullt mulig å kontakte oss for råd og veiledning dersom skogeier ønsker å foreta plantingen selv. 

IMG_0608.jpgConniflex hjelper mot snutebille, men ikke mot musegnag. Dette feltet ble plantet våren 2017 med svenske planter behandlet med Conniflex. Foto: Fredrik Haug

Sjekkliste for tiltak

  • Sjekk plantefelt og observeres det skade ta kontakt med din skogbruksleder for å avklare behov for suppleringsplanting.
  • Meld skade til Skogbrand dersom du har Skogbrandforsikring. Har du skogbrandforsikring, meld skade her
  • I tillegg ønsker Norsk institutt for skogforskning (NIBIO) ønsker at observerte skader i skog (alle typer skader)  registreres på: Skogskader.no

    Skogskader.no bygger på brevarkivet ved tidligere Norsk institutt for skogforskning (nå NIBIO) med skaderapporter tilbake til 1960-tallet. Skogskader.no inneholder nå flere tusen innsendte rapporter samt digitaliserte rapporter fra skadearkivet. Innsending av skaderapporter kan gjøres av alle naturinteresserte privatpersoner, skogeiere, skogbrukssjefer og Fylkesmannens landbruksavdeling. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har det faglige ansvaret og utfører kvalitetssikring av alle innsendte rapporter.