Hopp til innhold

Bygg med royalbehandlet kledning kan få brukstillatelse og ferdigattest

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå vedtatt en endring i regelverket slik at byggeprosjekter med royalkledning likevel kan få brukstillatelse og ferdigattest.

– Vi har fulgt opp saken i tett kontakt med berørte organisasjoner i bransjen, og med brannfaglig kompetanse. Vi er alle opptatt av å finne løsninger, og jeg opplever at vi har god dialog med næringen. Både myndigheter, produsenter og utbyggere er opptatt av å finne løsninger uten å gå på kompromiss med sikkerheten. Alle bygg må oppfylle en rekke krav til brannsikkerhet, det endrer vi ikke på, sier statssekretær Heidi Nakken i Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding.

Endringen bidrar til at prosjekter kommer i gang igjen

Store verdier og arbeidsplasser i byggenæringen står på spill i denne saken. Både produsenter av royalkledning, boligutbyggere, byggmestere og boligkjøpere blir berørt når prosjektene stopper opp.

– Denne regelendringen løser ikke alle utfordringene, men den gjør at prosjektene kan komme i gang igjen og at bygg med royalimpregnert trekledning som er under oppføring eller nylig ferdigstilt, kan få både midlertidig brukstillatelse og ferdigattest. i Vi er glade for at vi på grunn av godt samarbeid med organisasjonene så raskt har kunnet finne en løsning som kan bidra til å avhjelpe situasjonen, sier Nakken.

– Bruk av tre er en viktig del av norsk byggeskikk og tradisjon. Det er ikke bare vakkert, men også klimavennlig og sikkert. Vi har bygget med tre i flere hundre år, og det er ingenting i denne saken som tilsier at vi ikke skal fortsette med det også i fremtiden.