Hopp til innhold
Tømmerlunne

Den viktigste forholdsregelen, som ble varslet før ekstremværet inntraff, er å unngå å skape avrenning og forurensning til vann.

– Vi har derfor helt fra starten av ekstremværet hatt høy oppmerksomhet mot bratt terreng. I områder med rødt farevarsel har vi stanset drifter med stor fare for avrenning til vann, sier skogsjef Torgrim Fjellstad i Glommen Mjøsen Skog.

Stans flere steder

I region nord, som omfatter Gudbrandsdalen og Østerdalen, er det mange bratte områder. Der har 30 prosent av kapasiteten vært ubenyttet gjennom de verste dagene. Også i Mjøsområdet er det maskinlag som står.

– Vi har enkelte maskinlag som er innestengt, i den forstand at de ikke får forflyttet seg til andre områder på grunn av vann- og vegforhold. Noe av den svekkede produksjonen skyldes også at vi har satt i gang forflytning til områder hvor det er mer gunstig å drive, sier Fjellstad.

Dette gjelder særlig Gudbrandsdalen, hvor det er uaktuelt å drive skogsdrift i bratte granlier.

Alle regioner i Glommen Mjøsen Skogs dekningsområde er berørt, om enn i varierende grad.

Østerdalen er sterkt preget av stengte veger – både riks-, fylkes- og skogsveger. På vestsiden av Mjøsa er det tilsvarende etter store skader på vegnettet.

Glåmdalen er mindre berørt, ut over at noe virke ligger på vent for transport, for å unngå skade på skogsbilveg. I den sørligste delen (Havass), som omfatter Akershus og Østfold, er det stopp i noen drifter. Enkelte skogsbilveger har blitt utgravd av vannmasser.

Vil bli mer spor i terrenget

Skogsjef Fjellstad rapporterer om at grunnforholdene er mettet av vann så godt som overalt.

– Vårt mål er alltid å skape minst mulig spor. Nå er det uunngåelig at vi skaper spor. Det vil helt klart skje i større grad enn vanlig. Men: Skadene vil bli reparert i etterkant. Dette har vi høy oppmerksomhet på, men det må vente til forholdene ligger til rette for det, sier Fjellstad.

Glommen Mjøsen Skog oppfordrer både samarbeidspartnere og skogeiere til å praktisere føre var-prinsippet i forbindelse med ekstremværet. Ved usikkerhet rundt risiko, skal trygge alternativ velges.

NVE opprettholder flom- og jordskredvarsler på rødt nivå per onsdag 09.08.23.

– Vi fortsetter med nødvendige tiltak for å sikre helse, miljø og sikkerhet og vesentlige verdier, og vil derfor ha løpende aktsomhetsvurderinger i vår drift, sier skogsjef Torgrim Fjellstad.