Hopp til innhold

– For virksomheten vår og for skogeierne er det snakk om mange millioner kroner tapt dersom plantene ikke kommer i jorda, sier skogsjef Johannes Bergum i Glommen Mjøsen Skog. 

– Plantene binder CO2 og vi utsetter også denne klimaeffekten dersom det ikke plantes i vår. Dette gjelder ikke bare Glommen Mjøsen Skog, men hele skognæringa i Norge, sier påtroppende skogsjef Jan Gaute Lie. 

Grensene stengt
Planter er ferskvare og Glommen Mjøsen Skog har forpliktelser for åtte millioner planter som skal i jorda fra april og utover. Flere hundre plantere er i sving som til sammen utgjør 16.000 dagsverk i noen hektiske vårmåneder.

– Normalt er det utenlandsk arbeidskraft som bistår i dette, flere av arbeiderne har vært her hver sesong i årevis. Men nå gjør karanteneregler at denne arbeidskraften blir vanskelig å få tak i før vårsesongen begynner, sier Lie.

Permitterte er en mulighet
Glommen Mjøsen Skog arbeider nå sammen med myndigheter og andre i næringen med forslag til ordninger som kan hjelpe til å løse utfordringene. Det er behov for mellom 400-500 personer til å utføre plantingen i hele Glommen Mjøsen Skogs geografi. 

– Vi vil ha behov for mye arbeidskraft i ukene etter påske. Vi er i dialog med landbruksmyndighetene og andre, og jobber også med å mulighetene med bruk av norsk arbeidskraft. Det krever opplæring og en høyere grad av oppfølging og dermed et høyere kostnadsnivå, sier Bergum.