Hopp til innhold

Trelastmarkedets utvikling i dette året har slått alle tidligere rekorder, i hvert fall i nyere tid.

I 2007 var det en voldsom konjunktur (etterspørselen er større enn tilgjengelig vare i markedet), som kom og avsluttet brått. Vi hadde «halvhøy» trelastkonjunktur i 2010 og 2014, høykonjunktur i 2018 og nå inneværende år det vi kan kalle ekstrem høykonjunktur. 

USA-markedet var først ute i «trelast-rallyet» og er først ute med nedturen som prognoseres også å slå inn i det europeiske markedet framover.

I nuet er ekstrem pris på trelast i USA redusert fra skyhøyt nivå til et nivå rundt 50 prosent over gjennomsnittsprisen for årene 2016-2020, og har faktisk korrigert seg litt opp igjen i september etter et lavere nivå i slutten av august.

Veien videre vet vi lite om, men generelt tror vi og mange andre på god etterspørsel av trevirke til husbygging framover selv om markedet nok vil være mer i balanse enn det vi har sett de siste måneder.

Vi forventer investeringer i økt sagbrukskapasitet i kjølvannet av dette året hvor sagbrukene har tjent godt, mildt sagt. Langsiktig økt behov for sagtømmer er god musikk for en langsiktig skognæring.

Det gir økt etterspørsel etter tømmer som sammen med en forventing om generelt økt gjennomsnittspris over tid for trelast begrunnet i økt forbruk. Trelastpris bakover i tid har egentlig vært for lavt priset.

En sagbruksindustri med bedre betingelser i salget vil gi økt betalingsevne for råvaren framover i tid enn snittet over flere år bakover. Skogeieren skal ha sin andel av denne muligheten som utløses med økt behov for råvare.

Så må vi som tømmerleverandør sørge for at betalingsevnen også blir transformert til betalingsvilje ved forhandlingsbordet.