Hopp til innhold

Nylig ble Thorbjørn Wegne hedret med medalje og gaveoverrekkelser ved en seremoni på Glommen Mjøsen Skogs regionkontor på Ørje. Hovedpersonen fikk med seg velfortjent ros for innsatsen da han ble overrakt Norges Vels medalje etter 30 år som skogsarbeider i Havass av regionsjef Torgrim Fjellstad.

Egenhendig utført 36.000 dekar ungskogpleie

Thorbjørn sluttet i jobben 30. juni i år. Tidspunktet for avtakking har vært planlagt flere ganger, men er blitt korona-utsatt inntil det nylig ble en samling for de nærmeste kollegene. Thorbjørn har i hele sitt voksne liv arbeidet i skogen. Han ble ansatt i Haldenvassdragets Skogeierforening i 1990, og har egenhendig utført 36.000 dekar ungskogpleie!  

– Jeg har hatt det kjempefint i Havass og har stortrivdes i skogen. Jobb og hobby har gått hånd i hånd, og jeg har hatt med meg fotoapparatet på jobb mer enn en gang. Noen gode bilder har det også blitt innimellom oppdragene, sa Thorbjørn Wegne da han takket for seg.