Hopp til innhold
Portrett av Heidi Storsveen Skaug.
Heidi Storsveen Skaug minner om at fristen for å melde inn saker til årsmøtet er 25. februar. Foto: Hans Haug

Det er årsmøterepresentantene som i tillegg til selskapets styre har rett til å fremme saker for årsmøtet.

Årsmøtet i Glommen Mjøsen Skog er 25. april 2024.

– Vi minner om at siste frist for å fremme saker for årsmøtet er 25. februar, jf. Glommen Mjøsen Skogs vedtekter § 12. Siden dette er en søndag, vil det i praksis si at sakene må være oss i hende innen utgangen av mandag 26. februar, sier Heidi Storsveen Skaug.

Det har kommet inn noen saker i etterkant av dialogmøtene som ble avholdt de to siste ukene i januar, men vi minner likevel om fristen.

Saker kan sendes på e-post til Heidi Storsveen Skaug.

Heidi Storsveen Skaug

Organisasjonssjef