Hopp til innhold

– Det skjer gjerne under varme og tørre somre, hvor vi i tillegg har ekstraordinært mye skog som kan være skadd av ytre påvirkning som vindfelling og snøbrekk, eller i områder hvor vi har skog som vokser dårlig. Eksempler er gran på furumark eller mye gammel granskog, forteller fagsjef Sverre Holm i Glommen Mjøsen Skog. 

– Resultatene av slike optimale forhold for granbarkbilla har vi sett i Mellom-Europa og syd-Sverige de siste årene, med massive skader på granskogen, sier han. 

NIBIO har i mange år gjort en stor innsats med overvåkning av granbarkbillepopulasjonen. Det som er nytt er at de har innledet et samarbeid med Landbruksdirektoratet, hvor de på en bedre måte kan gi tidlige varsler om en eventuell økning i granbarbillepopulasjonen. Landbruksdirektoratet har publisert en nyhetssak om høy risiko for barkbilleangrep.

Sjekk skogen

–  Innenfor vår geografi ser vi nå at det er unormalt mye biller i Østfold, Oslo og deler av Akershus.

– Vi oppfordrer derfor til at skogeierne i disse områdene snarest tar seg en tur til skogs og sjekker granbarkbillesituasjonen. Oppsøk områder med vindfall, snøbrekkskader og kanter på ferske hogstflater, oppfordrer Holm. 

På liggende og stående grantrær i disse områdene ser du etter:

  • Brunt borremjøl, ligner litt på kanel. Samler seg ved rothalsen på trærne og i lommer og sprekker i barken. På liggende trær framstår det som små hauger, på størrelse med en 10-krone.
  • Se etter utflod av kvae som perler og små striper i barken. Kvae er trærnes forsvar mot billeangrep.
  • Grønt bar på bakken.
  • På stående trær, bark som har løsnet i nedre del av den grønne krona. Ofte der angrepene kommer først.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

Boremel.jpgSikker indikator. Her har brunt, kanellignende borremjøl samlet seg på undervegetasjonen. Foto: Merete Haagenrud

På liggende trær kan du ta øksa eller kniven og fjerner barken der du ser angrep. Da vil du i dag antakelig finne et parringskammer og 2 til 4 hunner som gnager ganger og legger egg parallelt med stammen, ut fra parrings kammeret.

Stor variasjon

– Innenfor de siste 14 dager har jeg sett en del angrep i området Gardermoen, men så langt ubetydelig på Toten – Gjøvik området, samt sør-Østerdalen og på Finnskogen, forteller fagsjefen. 

– I Østfold finner vi nå antakelig de største forekomstene. Der er antakelig hunnene ferdige med å legge egg, men nye biller er ikke utviklet ennå. Derfor er det fortsatt viktig å få tømmeret ut av skogen, slik at man unngår spredning, sier han.