Hopp til innhold

De raske endringene er utfordrende og skaper uforutsigbarhet. Koronautbruddet påvirker oss alle. 

– En av styrkene vi har i Moelven er at vi har flere like produksjonsenheter, som kan støtte hverandre med produksjon og levering hvis vi får behov for det, sier konsernsjefen på Moelvens hjemmeside.

Konsernsjefen retter en stor takk til ansattes engasjemet og pågångsmot slik at Moelven aktivt kan delta i den globale dugnaden med å hindre rask smittespredning i samfunnet. 

– Derfor har vi innført en rekke tiltak for alle i Moelven, slik at vi sammen løser oppgavene på en trygg og smittebegrensende måte, sier han.