Hopp til innhold

Moelven har lagt fram kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 og melder på konsernets nettside om en god start på 2019.

Driftsresultatet fra første kvartal viser en økning på 51,8 mill. kroner sammenlignet med 2018. Omsetningen i første kvartal var på 2695,8 mill. kroner, noe som er en liten nedgang sammenlignet med samme periode i fjor (2717,6 mill. kroner).

– Vi kan se tilbake på et solid driftsresultat i årets tre første måneder. Moelven lever i takt med verdensøkonomien, og den har vært preget av velstandsøkning og folkevekst. For oss har det betydd høy etterspørsel etter bærekraftige trevarer, og det har først og fremst Timber-divisjonen vår nytt godt av gjennom deres store eksportandel av skurlast og komponenter til industriformål, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Avventende
Selv om første kvartal ga et godt resultat for Moelven, er konsernsjefen mer avventende når det gjelder utviklingen for resten av året. Dette skyldes en mer usikker verdensøkonomi, og et litt kjøligere hjemmemarked innen enkelte segmenter.

– Vi kommer til å ha et sterkt fokus på forbedring av driften i 2019, og vi er spente på hvordan markedet utvikler seg. Vi ser at aktiviteten innen byggevarehandelen i Skandinavia er litt lavere enn i fjor. Innen divisjon Byggsystemer, som består av limtre, byggmoduler og systeminnredninger, har vi samlet sett en langt lavere ordrereserve sammenlignet med fjoråret. Dette har blant annet ført til permitteringer i Norge og nedbemanninger i Sverige for byggmodulvirksomhetene våre, sier Kristiansen.

Mjøstårnet tatt i bruk
Første kvartal ble preget av åpningen av Mjøstårnet, som er verdens høyeste trehus og har fått stor internasjonal oppmerksomhet.

– Moelven blir lagt merke til, og det er inspirerende at våre bærekraftige produkter blir løftet frem som en del av løsningen på de globale klimautfordringene, sier Kristiansen.

Forbedringer
Moelven har divisjoner som påvirkes ulikt av konjunktursvingninger. Selskapet opererer i ulike markeder, og dette gir et godt utgangspunkt for videre forbedringer.

– Vi jobber kontinuerlig med å forbedre driften og strukturen i konsernet for å kunne levere best mulig resultat på en bærekraftig måte. Dette arbeidet har pågått i flere år, og fortsetter med høy intensitet framover, sier Kristiansen.

Kristiansen_Uggen_Høye 06.04.2018 Foto Silje LudvigsenMjøsen Skog eier 11,75 % av aksjene i Moelven-konsernet. Den 6. april 2018 tok konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven (t.v.) med seg styret i Mjøsen Skog på en omvisning i Mjøstårnet, som da var under bygging. Her står han sammen med styreleder Terje Uggen og nestleder Siv Sviland Høye. Foto: Silje Ludvigsen