Hopp til innhold

– Dette er en storsatsning fra Moelvens side. Både Moelven Edanesågen og Moelven Valåsen skal bli morgendagens sagbruk, og de vil være viktige brikker i konsernets arbeid med å sikre internasjonal konkurransekraft i fremtiden, sier konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA.

Største enkeltinvestering

Moelven Edanesågen  får en totalrenovering av hele produksjonsprosessen fra tømmersortering, tømmerinntak, ny saglinje og nye tørker med økt kapasitet. Dette blir Moelvens største enkeltinvestering gjennom tidene, med en ramme på SEK 450 millioner. Prosjektet skal ferdigstilles i løpet av første halvår i 2024. Når det står ferdig vil Moelven Edanesågen få en betydelig økning i produksjonskapasiteten. 

– I Moelven har vi alltid sett på svenskegrensen som en fylkesgrense, om enn ikke i disse pandemitider. På Edane, som ligger rett ved grensa, skal vi nå effektivisere og fornye produksjonen, slik at sagbruket fortsatt kan forsyne det norske og svenske markedet med klimasmarte trevarer, sier Kristiansen.

Moelvens største sagbruk vokser

Moelven Valåsen  i Karlskoga skal vokse i kapasitetet, og bygger i disse dager en ny energisentral som settes i drift mot slutten av året, en investering på SEK 60 millioner. Nå satser Moelven ytterligere SEK 185 millioner på å videreutvikle sagbruket. Dette innebærer nyinvestering av saginntak, råsortering med kamerateknologi, og en ny saglinje for småtømmer. Når dette er ferdig i 2024 vil effektivten og kapasiteten til sagbruket øke betraktelig.

– Moelven Valåsen er vårt største sagbruk målt i produksjonskapasitet og omsetning. Det var her vi satte i gang pilotprosjektet med økt digitalisering av produksjonsprosessen, også kjent som “Det digitale sagverket”. Investeringene vi gjør nå er fortsettelsen på å gjøre sagbruket enda mer effektivt, bærekraftig og lønnsomt, sier Kristiansen.