Hopp til innhold

Anslagsvis 20 prosent av kostnadene i skognæringen er knyttet til transport. Stortinget vedtok i 2017 at det skal gjennomføres en prøveordning med tømmervogntog med totalvekter opp til 74 tonn.

Større lass og færre turer 

Moelven viser til at dersom halvparten av tømmeret til sagbrukene som er innenfor prøveprosjektet i Innlandet kan leveres med 74 tonns tømmervogntog tilsvarer det cirka 2000 færre lass i året. Men det forutsetter at vegnettet for 74-tonns tømmervogntog er stort nok, slik at man slipper å laste over tømmeret på mindre lastebiler. 

Lavere klimautslipp og lavere kostnader

– Hvis prøveordningen bekrefter det vi tror, vil vi kunne transportere mer med færre turer, lavere klimautslipp og lavere kostnader – uten økt slitasje på vegnettet, sier Gunnar A. Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog. 

– Ut fra det vi vet er det vekt pr aksling som har størst betydning for slitasje på vegnettet. Med flere aksler og flere hjul kan totalvektene økes uten av slitasjen øker. Både de beregningene som vi har gjort og de beregningene som er gjort i Sverige, viser at bruk av 9-akslede vogntog med totalvekt opp til 74 tonn vil gi mindre slitasje på vegnettet enn 7-akslede vogntog med 60 tonn som brukes i dag, sier Gunnar A. Gundersen.

Starter i 2021

Prøveordningen starter i 2021 og skal gå ut 2023. Fylkestinget har allerede vedtatt å åpne fylkesvegnettet i åtte kommuner fra Kongsvinger i sør til Trysil og Stor-Elvdal i nord. I tillegg kan prøveområdet bli utvidet med Løten, Hamar og Stange.

Les mer på moelven.no