Hopp til innhold

– Jeg har vært ansatt i Norsk Virkesmåling i to perioder. De siste tre og et halvt årene har jeg målt tømmer ved Våler Skurlag. Fra å sitte stille og vurdere tømmerstokker som suser forbi skal jeg nå ut og vurdere skog på rot. Det ser jeg fram til, sier Morten.

Morten Midtsundstad (49) er oppvokst og bosatt i Åsnes med kone og to barn. På fritiden har familien, harejakt og harehundene hovedfokus. Første desember ble han skogeiers kontaktperson i den sørlige delen av Åsnes og den nordlige delen av Grue.

– Det er en stor fordel å ha lokal tilhørighet. Jeg kjenner godt til området, skogen og de som bor her, sier han.

Han har en bachelor i skogbruk fra Høgskolen på Gjøvik, er tømmermåler og har vært tømmerinnkjøper hos Nygård og Mæhlum i Åsnes. I en periode var han også ansatt ved Barne-, ungdoms- og familieetaten.

– Det er hyggelig å vende tilbake til det utøvende skogbruket. Jeg gleder meg til å ta fatt på alle de ulike oppgavene skogbrukslederen skal løse. Ikke minst er det betryggende å ha kolleger med høy faglig kompetanse i ryggen i oppstartfasen. Jeg har hørt mye bra om skogbrukslederne og miljøet på Flisa-kontoret som jeg nå blir en del av, sier han.

Kontaktinfo: Morten Midtsundstad | mm@glommen-mjosen.no | 917 52 095