Hopp til innhold

Solkraft er slett ikke bare for sydligere breddegrader, og det er stor oppmerksomhet omkring solkraft på Østlandet. Årsaken til dette er at solceller trives bedre med lave enn høye temperaturer, og at man bør ha så lite skyer som mulig. Det betyr at Østlandet er spesielt godt egnet, og da gjerne de indre delene av Østlandet der det er lav årsnedbør og et snødekke som ligger lenge utover ettervinteren.

– Det er førstemann til mølla i konsesjonskøen hos NVE, og vi ser at selskapene presser på for å få etablert prosjekter der det kan planlegges og søkes om konsesjon. Slike møter er viktige slik at vi kan ha førstehånds kunnskap om det selskapene er opptatt av og hvordan de går fram, sier Yngve Holth.

Glommen Mjøsen har derfor hatt to møter med få dagers mellomrom, samt at det tidligere har vært møte med Energeia.

Nordre del av Innlandet peker seg ut som et område som kvalifiserer godt på alle disse egenskapene. De lokalt eide selskapene Nord-Østerdal Kraftlag, Eidefoss og Gudbrandsdal Energi opererer i denne geografien.

– Vi fikk derfor i stand et møte med alle disse aktørene sammen på Lillehammer 20. februar, der vi både snakket om hva som var aktuelt innenfor skogbruket og der energiselskapene fortalte hvordan de jobber med solkraft, forteller Holth.

Det andre møtet var med Hafslund Magnora Sol AS som presenterte seg og profilen på sine prosjekter. Hafslund Magnora Sol AS er eid av Hafslund AS, Magnora ASA og Helios Nordic Energy AB og arbeider innenfor hele Glommen Mjøsens geografi.

Hafslund Magnora Sol AS.jpgOle Øystein Lunde og Even Skaarseth Enger fra Hafslund Magnora Sol sammen med næringspolitisk sjef Yngve Holth.