Hopp til innhold

I god tradisjon har professoren fra NMBU tatt med seg engasjerte skogstudenter på besøk til Glommen Mjøsen Skog. Hensikten er at de skal få se hvordan vi jobber med skogbruk i praksis, få lære mer om hvordan skogskjøtselen stadig er i endring og ikke minst mulighet til å stille spørsmål til de som jobber med dette til daglig. 

– Det er så motiverende for studentene når de får være ute og se hvordan dere jobber og hvilke jobber de går til i fremtiden, sier Andreas Brunner. 

Stadig utvikling på viktige områder

Det at skogbruk stadig utvikler seg med nye skjøtselsmetoder, tilpasser seg klimaendringene og er mer stedstilpasset er interessant å se for studentene.

– Det var tynning og lukket hogst som lokket oss hit. Der har dere vært langt framme, sier Brunner.

Sverre Holm med Andreas Brunner og skogstudenter fra NMBM
Studentene fikk se på flere forskjellige bestander der ulike tiltak hadde blitt gjort.

Godt forhold og samarbeid

Sverre Holm, som er fagsjef for skogskjøtsel hos Glommen Mjøsen Skog, har tatt imot skogstudentene år etter årBrunner forteller at Holms store engasjement er svært inspirerende. 

– Du er entusiastisk og villig til å prøve ut nye ting, sier Brunner til Sverre Holm. 

Også for Glommen Mjøsen Skog er møtet med skogstudentene og Brunner inspirerende.

– Vi får mange spørsmål som er utfordrende å svare på, og det er nok fordi de har med seg en ballast fra skolen. Det er kompetente studenter, sier Holm.

Han håper å ha flere nye ting å vise fram til neste år og ønsker skogstudentene og Brunner hjertelig velkommen tilbake.