Hopp til innhold

Elverum kommune har åpnet 19 veier for tømmerkjøring i 2023.

– Det gir en helt annen kontinuitet i verdikjeden enn tidligere, hvor tømmertransporten nærmest stoppet helt opp i teleløsningen, sier skogbruksleder Hans Morten Sandbæk i Elverum.

Glommen Mjøsen i bresjen for en smidigere løsning

Elverum var blant de mer restriktive kommunene når det gjaldt å håndheve telerestriksjonene, og innførte aksellastbegrensninger uten unntak på alle kommunale veier i teleløsningen.

Det var seniorrådgiver Gunnar A. Gundersen og skogbruksleder Hans Morten Sandbæk i Glommen Mjøsen Skog som bidro til at Elverum kommune så muligheten for å teste en smidigere løsning.

– For tre år siden ble det inngått en prøveordning som har blitt en kjempesuksess, forteller Sandbæk.

– Vi er både krye og stolte over at aktørene i skogbruket har kommet til enighet med Elverum kommune om løsningen. Avtalen er baser på at tømmerkjøperne tar et kollektivt ansvar for bruken av de veiene det er enighet om, sier Sandbæk.

Basert på tillit

Gunnar A. Gundersen og Hans Morten Sandbæk kunne vise til flere eksempler fra kommuner som praktiserte en smidigere tilnærming med gode resultater. I stedet for aksellastbegrensninger ble det inngått forpliktende avtaler med tømmerkjøperne.   

Prøveordningen med Elverum kommune er nedfelt i en avtale som beskriver aktørenes ansvar. Kommunen forholder seg til tømmerkjøperne kollektivt. Dersom det skulle oppstå skader er det tømmerkjøperne som avklarer internt hvilken aktør som har påført veien skade og som må dekke nødvendige omkostninger til utbedring.

– Det er ingen som vil ofre en vei for et tømmerlass. Prøveordningen er basert på tillit mellom lokal skogbruksleder og kommunalt veiansvarlig – det er grunnlaget for løsningen, sier Gunnar A. Gundersen.

IMG_0265Morten og Erik 3.jpg

– I praksis innebærer ordningen at vi utnytter nattefrosten om våren. Tømmerbilene starter grytidlig og kjører til utpå formiddagen før sola har fått tak. Når veiene er blitt bløte holder vi oss unna, forteller Erik Carlsson, eier av lastebilselskapet Elverum Biltransport (EBT).

– Samarbeidet som Glommen Mjøsen Skog har med Elverum kommune betyr svært mye for oss. Med denne tillitsbaserte ordningen dekker vi 60-70 prosent av normal innkjøring. Alternativet ville vært å la bilene stå!

– Det første året ble noen få veier åpnet for tømmertransport, det andre året ble det noen flere og i år er de fleste veiene unntatt telerestriksjoner i Elverum. Det tyder på at vi har utvist riktig skjønn og har opptrådt i henhold til avtalen, sier Erik Carlsson og Hans Morten Sandbæk.

Erik_beskåret.jpg

AS Elverum Biltransport (EBT)
Erik Carlsson startet som tømmerbilkjører i 1986 og har bygget opp selskapet fra én til fem tømmerbiler. Erik er tredje generasjon tømmerbileier, han overtok selskapet etter sin far og onkel som igjen overtok etter sin far. I dag produserer selskapet 450 000 kilometer årlig.