Hopp til innhold

– Dette var veldig gøy, og faktisk mye enklere enn vi trodde. Det er forfriskende å være her! sier Jonas og Kasper fra Nordre Ål skole på Lillehammer. Bak seg har de en rekke stubber, hvor de har satt ned små grantrær.

– Jeg skal komme tilbake når jeg blir større og sjekke hvordan det går med trærne, sier klassekamerat Sofie, før hun ser seg om etter en ny planteplass sammen med venninnen Mathilde. 

– Sjekk her, her var det perfekt i nærheten av denne stubben. Vi må huske å sette planta godt nok nedi sånn at de får nok næring, også må vi ikke sette i planta skrått, for da vokser det skrått først og så oppover, og de træne bli seende ut som en banan! sier jentene. 

Mer enn 600 elever over hele Norge som torsdag 20. mai var ute i skogen for å plante trær. Skogplantedagen er et samarbeid mellom bransjeinitiativet Tenk Tre og Skogselskapet.

lhmr1.jpgMay-Sylvi Skinnerlien fra Oppland Skogselskap deler ut framtidskogen til framtidens beboere. Skinnerlien hadde hatt klasseundervisning med elevene først, deretter fulgte hun dem til skogs hvor Glommen Mjøsen Skog demonstrerte hvordan du finner gode planteplasser og planter riktig. Foto: Silje Ludvigsen

Elevene har denne våren lært om hvor viktig trærne er for klimaet: Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.  

 

gjøvik df.JPG
Magnus og Ask fra Gjøvik skole er fornøyd med plantedagen. Foto Berit Sanness.

– Dette er mye bedre enn en vanlig skoledag. Har planta to ganger før. I klassetimen i går lærte vi at det settes igjen noen høye stubber ute på hogstflatene fordi det er bra for insektene, sier Magnus.

–  Vi har bllant annet lært at når vi går i skogen, så puster vi ut CO2, og den suger trærne til seg, slik at de vokser. Og så slipper trærne ut O2, som vi trenger for å puste, sier Ask. 

Even_Erik_Mikkel_Sondre.jpg

– Vi har lært å finne gode planteplasser, slik at plantene vokser godt. De liker seg best ved stubber og på topper så plantene ikke drukner, sier Even, Erik, Mikkel og Sindre ved Lunden skole i Øvre Vang. Foto: Merete Haagenrud

43,5 millioner nye trær

Som regel vokser treet 60-80 år før det er klart til å hogges, og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr, sminke og klær. Dette har elevene fått med seg 

 

gjøvik2.JPGF.v. Carmen Sofie, Jenny Louise, Emily og Lena har lært mye om hva tømmer kan brukes til. Foto: Berit Sanness

– Av tømmeret kan vi lage stoffer i maten og drivstoff, sier Carmen Sofie

–  Vi kan lage vaniljeis av tømmer, sier Jenny Louise

– Vi kan lage dopapir og annet papir, sier Lena

– Vi kan lage planker og ved også, sier Emily

Etter hogst plantes det nye trær. Planting av skog har økt betraktelig de siste årene, fra 20,3 millioner planter i 2010 til 43,5 millioner i fjor – hvorav 14 milioner planter her i vårt område.

Ingrid_Karoline_Eline.jpg

– Veldig gøy. Vi trodde ikke man plantet på denne måten, vi trodde det skjedde med maskiner, sier Liv, Elly og Silje ved Lunden skole i Øvre Vang. Foto: Merete Haagenrud

Gir en forståelse av kretsløpet

– Skogselskapet har i over 100 år lært barn og unge om betydningen av skogplanting, om skogens kretsløp og det å drive et bærekraftig skogbruk. Dagens klimautfordringer understreker behovet for å erstatte de fossile ressursene med fornybare råvarer fra skogen, sier Tore Molteberg i Skogselskapet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst, og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.